Skip to main content

Knihovna J. P. Ondoka

Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické fakulty, v prostorách bývalého kapucínského konventu u kostela svaté Anny (zrušeného v roce 1786) v centru Českých Budějovic. V současné době čítá kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující asi 120 titulů domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném podle oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Většinu knih je možno vypůjčit domů, s možností on-line prodloužení či telefonicky nebo mailovou poštou. Vypůjčené tituly je možno si rezervovat on-line, případně osobně. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým systémem ALEPH a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Provoz knihovny

Poplatky z prodlení a jiné platby knihovně můžete poukázat na účet č.: 104725778/0300, Variabilní symbol: 400011007, Specifický symbol: rodné číslo; do poznámky uveďte "platba knihovně TF"

Otevírací doba:
  • Pondělí:  9.00 - 16.00

  • Úterý:     9.00 - 16.00

  • Středa:   9.00 - 16.00

  • Čtvrtek:  9.00 - 16.00

  • Pátek:     9:00 - 14:00

  • Sobota:   8:00 - 13:00 - Pouze ve dnech výuky kombinovaného studia:

   ZS 2023:
   7. 10., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12.
   LS 2024:
   17. 2., 24. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 27. 4., 11. 5., 18. 5.

 • Adresa:
  • Kněžská 8

  • 370 01 České Budějovice

  • +420 387 773 523

   +420 737 990 149 (i na Whats App)

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

 • Ing. Eva Křížková

 • odborný knihovník 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Kateřina Štěrbová

 • odborný knihovník 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Barbora Vitoňová

 • odborný knihovník 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Digitální knihovny

Bookport

moderní on-line knihovna nabízí cca 6000 titulů v českém jazyce včetně populárně-naučné nebo odborné literatury (Grada, Portál, Karolinum a další)

1. Na stránce www.bookport.cz klikněte vpravo nahoře na ikonu Přihlásit se
2. Pod místem pro vyplnění jména a hesla najdete odkaz: Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz
3. Vyberte v seznamu Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
4. Přihlašte se pomocí údajů jako do STAGu

Česká digitální knihovna

vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice.

Čítárna Masarykovy univerzity

Munispace je prostor pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě. Nakladatelství Munipress shromažďuje informace o všech elektronických knihách vydaných v rámci Masarykovy univerzity. Munispace Vám tyto záznamy zpřístupňuje a umožňuje v nich fulltextově vyhledávat. Na zveřejňování plných textů knih se přitom podílejí i jiné digitální knihovny.

Depositum

digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy.
V současné době jsou zpřístupněny tyto publikace

Digitální knihovna Akademie věd ČR

obsahuje digitalizovaná vydání periodik a monografií z 19. a 20. století z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců, doplněná o další publikace z fondu Knihovny AV ČR

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

poskytuje otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, ČR)

Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny (JVK)

obsahuje elektronické kopie monografií a periodik z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Národní digitální knihovna DNNT

službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu poskytuje Národní knihovna České republiky uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby a taky VŠ. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu.

Přihlaste se účtem JU

Manuscriptorium

vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů)

Religionistiká encyklopedie (Sociologický ústav AV ČR)

Scriptum

nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Sociologická encklopedie (Sociologický ústav AV ČR)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - publikace

Webarchiv

úlohou Webarchivu je řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě Internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům

Prodej knih

Objednávky můžete zasílat i e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. písemně na adresu: Knihovna TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice.

Jihočeská univerzita provozuje i prodejnu skript.

Titul autor rok  ISBN / ISSN Cena

...a děje na s + CD filosofie pro děti

Muchová, L. 2011 978-80-7394-279-3  120
10 let TF kol. 2001 80-7040-491-4 15
Adventisté sedmého dne Jetelina, Bedřich 2014 978-80-87287-86-6 180
Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? Šrajer, Jindřich 2019 978-80-7566-166-1 199
Blanka a Jirka        filosofie pro děti Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-263-2 85
Blouznivci  Musil, Robert 2008 978-80-903449-7-6 250
Causa efficiens Machula, Tomáš 2009 978-80-7394-208-3 130
Co je mládeži svaté? Kaplánek, M. a kol. 2019 978-80-904681-3-9 150
Církev a společnost Skalický, Karel 2014 978-80-7394-452-0 270
Dějiny farnosti sv. Jana N.Neumanna Svoboda, Rudolf 2010 80-86074-28-5 100
Dialektika mysli a činu Pavelčík, J., Štěch F. 2014 9788086885315 269
Ekumenická metodologie Vokoun, Jaroslav 2004 80-7040-743-3 205
Ekumenický liturgický sborník  1998-2004 Vokoun, Jaroslav     15
Eliška                  filosofie pro děti Lipman, Matthew 2012 978-80-7394-302-8 85
Experimentální dramatika Suda, Stanislav 2017 978-80-7394-680-7 140
Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí Bauman, Petr 2013 978-80-7394-412-4 150
Gymnasion časopis             1214-603X 149
Hana                  filosofie pro děti  Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-283-0  85
Homo educandus Svobodová, Z. 2011 978-80-246-1901-9 140
Charita jako místo evangelizace Opatrný, Michal 2010 978-80-7394-250-2 165
Instantní, nebo skutečné řešení problému? Macků, Richard 2015 978-80-87500-74-3 149
Jan Prokop Schaaffgotsche Svoboda, Rudolf 2009 978-80-87127-17-9 200
Ježíš Nazaretský Skalický, Karel 2008 978-80-7394-144-4 55
Kapitoly z pedagogiky volného času  Hofbauer, B., Kaplánek, M. 2010 978-80-7394-240-3 150
Kio a Ali               filosofie pro děti  Lipman, Matthew 2012 978-80-7394-377-6 120
Kristus v srdci Božího lidu sborník 1998 80-86074-05-6 25
K rekonstrukci teologie Vokoun, Jaroslav 2008 978-80-7394-080-5 185
Křesťanská misie v 16.-18.stol. Kubíková, Jiřina 2001 80-86263-24-X 162
Křesťanská víra a racionalita : filos. příst. Machula, Tomáš 2004 80-7040-727-1 105
Křesťanská víra a racionalita : teol. příst. Dolista, Josef 2004 80-7040-728-X 105
Křesťanství v tóze Lactantius  počátky LT Doskočil, Ondřej 2012 978-80-7394-390-5 140
Lukáš a Lenka      filosofie pro děti  Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-280-9  85
Manželství v západní tradici Kašný, Jiří 2006 80-7040-921-5 95
Mesiánští židé Brichcínová, Kateřina 2014 9788024442570 170
Metodologie a dějiny přírodních věd Beneš, Karel 2005 80-7040-778-6 65
Mezinárodní sympozium o teologii osv. kol. 2007 978-80-7040-977-0 75
Míša                     filosofie pro děti Coté, Nathalie kol 2011 978-80-7394-281-6  85
Mlékem a medem oplývající Sýkora, Jar. E.  2004 80-239-3521-6 55
Morální výchova v nemorální společnosti Muchová, Ludmila 2015 978-80-7325-386-8 230
Moudrost indických mistrů Avramov, Tomáš 2011 978-80-8100-279-3 10
Muklovský vatikán Ondok, J. Petr 2005 80-7325-040-3 178
Muslimské organizace v Německu Klapetek, Martin 2011 978-80-7325-264-9 150
Nahlédnutí do teologie kultury Vokoun, Jaroslav 2015 978-80-7394-577-0 130
Nelhostejnost Svobodová, Zuzana 2005 80-86702-07-3 80
Nemocnice pro panenky  filosofie pro děti Sharp, Ann M. 2010 978-80-7394-249-6 85
Osvícenství a katolická církev Svoboda, R., Weis, M. 2005 80-7040-827-8 10
Patristická čítanka   č. 7,8,9
Novák, Josef
1988 5
Pluralita tradic od antiky po novověk Heider, D. a kol. ed 2015  SN: 1214-8407 135
Počátky pastorální teologie Křišťan, Alois 2004 80-7254-605-8 105
Podobenství a nápovědi Lozano, José J. 2001 80-86263-17-7 108
Podobenstvo o žene s džbánom Pavelčík, Július 2015 978-80-7394-546-6 130
Pohlednice Insignie TF       3
Pojetí kvality sociální práce Elichová, Markéta 2015 978-80-7394-543-5 65
Postkritický proud v souč. angloam. teol. Vokoun, Jaroslav 2009 978-80-7021-987-4 55
Po stopách neznámého Boha Skalický, Karel 2011 978-80-86885-50-6 200
Pronikavá změna pastorace Demel, Zdeněk 2005 80-7040-814-6 65
Psychosociální práce s maladjustovanými osobami Hála, Jaroslav 2005 80-7040-815-4 60
Putování za hlasem Božím Purm, Augustin 1989   7
Region budoucnosti    2004 80-7040-665-8 5
Romana               filosofie pro děti  Coté, Nathalie 2011 978-80-7394-282-3  85
Saša a Markétka  filosofie pro děti  Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-257-1 85
Sborník katol. TF In omnibus caritas   Kadlec, Jaroslav 2002 80-246-0344-6 99
Sborník TF JU Stav dialogu přír. s teol.  Beneš, Karel; Machula, Tomáš 2005 80-7040-770-0 85
Sociální práce a teologie : inspirace Opatrný, Michal 2013 978-80-7429-408-2 220
Studia Neoaristotelica     1214-8407

120/1 číslo; 250/celý ročník

StudiaTheologica       časopis      1212-8570 cena viz CMTF
Stvoření nebo příroda? Kolářová, Lucie 2018 978-80-7465-343-8  na dotaz
Svoboda a řád Kroupa, Daniel 1996 80-901433-4-2 15
Sympozium o interkulturní teologii Eynikel, Erik  2004 90-802563-3-1 45
Tělo, čas a prostor Vlčková, M. 2017 978-80-7530-103-1 216
Teolog - polemik Antonín Lenz Veber, Tomáš 2008 978-80-7394-147-5 105
Teologické studie 1/02-2/07         časopis     1213-5917 65
Teorie a praxe charitativní práce Opatrný, M. 2010 9788073942144 105
Tri podobenstvá Pavelčík, Július 2010 978-80-7394-242-7 130
Univerzálie ve scholastice Supl. Studia Neoaristot. Heider, Daniel a kol., eds. 2012 978-80-7394-371-4  230
Veritas liberabit vos         sborník Skalický, Karel 2004 80-7040-680-1  75
Výchova a volný čas Kaplánek, Michal 2006 80-7040-849-9 65
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století Vlčková, Michaela 2015 978-80-7470-110-8 17
Život z víry 2. díl katolického katechismu   2005 80-7040-809-X
55

J. P. Ondok

Josef Petr Ondok (1926 – 2003) byl kněz, teolog a filosof. A pak také dvanáct let mukl, tedy vězeň v komunistických lágrech. A ještě stavební dělník, botanik a učitel…     A také mimořádný  člověk.
Zrovna probíral se žáky jednu z básní Jana Nerudy, když se ve dveřích základní školy ve Zlatých Horách objevili estébáci. Josef tehdy ve vesnici u česko-polských hranic vykonával jako student češtiny a filosofie povinnou školskou službu a takovou návštěvu opravdu nečekal. Nasadili mu pouta na ruce a odvezli ho do Brna na oddělení státní bezpečnosti. Měsíce ho ve vazbě vyslýchali, bili, ponižovali. Pak ho propustili.
Tehdy pětadvacetiletý mladík se rozhodl emigrovat. Domluvený doprovod ho zavedl na hranice Rakouska. Jenže tam se Josef nějak zamotal a omylem se vrátil zpět. Tahle chyba se mu stala osudnou - skončil v rukou pohraniční stráže. Bylo jasné, že vězení se už nevyhne. Ve vykonstruovaném procesu „Bárta a spol.“ byl na svátek Všech svatých (datum vybrali prokurátoři zcela záměrně) odsouzen roku 1952 k sedmnácti letům vězení za údajnou velezradu. Ve skutečnosti se komunistům nelíbilo to, že byl Josef o dva roky dříve vysvěcen na kněze, a že pracoval ve vzdělávacích a pastoračních katolických kroužcích.
Tak začalo Josefu Petru Ondokovi těžké životní období. Prošel věznicemi Mírov, Jáchymov, Leopoldov a Valdice. O životě za mřížemi napsal po sametové revoluci působivou knihu Muklovský Vatikán. Slovy autora šlo o pokus „evokovat atmosféru života v kriminále ve zcela konkrétní podobě. Jen pro upřesnění – „mukl“ byl vězeň a byla to zkratka pro „muž určený k likvidaci“.
Ačkoliv o propuštění žádali jeho rodiče prezidenta republiky téměř každý rok, návratu syna se dočkali až po dvanácti letech. Údajně pomohla žádost Jednotného zemědělského družstva Mydlovary. To si stěžovalo, že má nedostatek zaměstnanců a že Josef, rodák z obce, by se jim do party hodil. Je nutno říci, že v té době pracoval v JZD Josefův strýc.
A tak si sedmatřicetiletý Josef  u valdické brány třikrát odplivl, aby se do vězení už nikdy nevrátil a odjel do Mydlovar. Začal pracovat ve stavební skupině jako přidavač. Práce se mu nelíbila, chtěl jinam. Shodou okolností tehdy potkal v Brně biologa a filosofa Josefa Svobodu, který mu našel místo v Botanickém ústavu Akademie věd. Nejprve v Brně a pak v Třeboni. Zajímavé je, že se za Josefa Petra Ondoka zaručil velký komunista, tehdejší ředitel Botanického ústavu v Průhonicících, Slavomil Hejný.    V té době to byl přece jenom odvážný čin – dát šanci bývalému politickému vězni a navíc knězi. Ale povedlo se a Josef nastoupil jako technik.
Jak uvádí tehdejší Josefův kolega Jan Květ, ekologie mokřadů jistě nebyla původním primárním zájmem filosofa a teologa. „Ale jakmile přišel do nového prostředí, chopil se nabídnuté příležitosti a jeho znalost matematiky a matematického modelování ho brzy učinila cenným členem třeboňského pracoviště po dalších více než pětadvacet let.“
Mimo to se věnoval i duchovní činnosti. V roce 1969 se stal výpomocným duchovním v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Připravoval a zároveň pořádal bohoslužby, oblíbené byly jeho biblické hodiny, a to zvláště mladými studenty. Později se zaměřil na bytové semináře. V 70. letech se situace ve státě přiostřila a Josef přišel o souhlas vykonávat duchovní činnost. Jako kněz mohl působit znovu až po roce 1989.  
Když se v roce 1991 zakládala teologická fakulta v Českých Budějovicích, dostal Ondok nabídku, zda by zde nechtěl učit filosofii. Souhlasil, i když prý naznačil, že není dostatečně připravený. Už ve věznicích se svým přátelům zmiňoval, jak bolestivé pro něj je, že nemůže číst a bádat ve filosofické literatuře a tento handicap cítil téměř celý život. Vrhnul se tedy do studia filosofických textů tak, aby studentům mohl přednášet dějiny filosofie, etiku i speciální metafyziku. Na katedře filosofie a religionistiky působil až do své smrti v roce 2003.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1