• Úvod
  • Uchazeči
  • E-přihláška

E-přihláška

Přihláška se podává elektronickou formou.
E- přihlášku naleznete ZDE. NETISKNĚTE JI.

Termín podání přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu je 31. července daného kalendářního roku.

Přílohy, které jsou uvedeny v opatření děkana, zašlete na adresu studijního oddělení TF JU do termínu uvedeného v daném opatření.


Teologická fakulta JU

Studijní oddělení 
Kněžská 8 
370 01 České Budějovice

Uchazeči o bakalářské studium na studijní oddělení zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení před přijímacím řízením. 
Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v závěru daného školního roku, přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení.
Uchazeči, kteří se hlásí na navazující magisterské obory, musí doložit úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalářského studijního programu (diplomu).
U přijímací zkoušky je nutné předložit všechny požadované materiály, které jste nezaslali na studijní oddělení, a občanský průkaz.
Administrativní poplatek: 500,- Kč (doklad o zaplacení zašlete na adresu studijního oddělení)
Bankovní spojení:

č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
variabilní symbol: 6020104
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1