• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Ediční činnost

Ediční činnost

Ediční činnost

Teologická fakulta vydává badatelské monografie, habilitace a disertace v řadě Scientia, texty k výuce i volnému prodeji v řadě Opuscula, konferenční sborníky v odborné řadě Miscellanea a beletrii a obrazové publikace v řadě Biblio. Překlady jsou vydávány v řadě Fontes.

Scientia
Dosud vydané publikace v řadě Scientia

PAVELČÍK, Július. Podobenstvo o žene s džbánom: Tomášovo evanjelium, log. 97. Vydání 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7394-546-6.

DOSKOČIL, Ondřej. Křesťanství v tóze: Lactantius a počátky latinské teologie. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-390-5.

OPATRNÝ, Michal. Charita jako místo evangelizace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-7394-250-2.

PAVELČÍK, Július. Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-7394-242-7.

OPATRNÝ, Michal - LEHNER, Markus a kol.: Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace – Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit: Einfügrung in die Problematik: praktische reflexion und Anwendung, vyd. TF JU České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-214-4

LHOTOVÁ, Marie: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, vyd. TF JU, České Budějovice 2010. ISBN 978-80-7394-209-0

MACHULA, Tomáš: Causa efficiens: příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem, vyd. TF JU, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7394-208-3

VEBER, Tomáš: Teolog - polemik Antonín Lenz (1839-1901): počátky teologické antropologie v českých zemích 19. století, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-147-5

VOKOUN, Jaroslav: K rekonstrukci teologie po konci novověku. Postkritický přístup, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-080-5

Opuscula
Dosud vydané publikace v řadě Opuscula:

MACKERLE, Adam. Než budete číst Bibli podruhé: vybraná témata o Bibli. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7394-450-6.

OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-391-2.

HOFBAUER, Břetislav a Michal KAPLÁNEK. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-240-3.

Kolektiv autorů: Mezinárodní symposium o teologii osvobození: Sborník příspěvků, vyd. TF JU, České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7040-977-0

NOVÁK, Lukáš - DVOŘÁK, Petr: Úvod do logiky aristotelské tradice, vyd. TF JU, České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7040-959-6

KAŠNÝ, Jiří: Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií., vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-921-5

NAKONEČNÝ, Milan: Obecná psychologie. Sylabus přednášek., vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-922-3

DEMEL, Zdeněk: Bohoslužby pro nejrůznější příležitosti: Jejich příprava a příklady, vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-909-6

Miscellanea
Doposud vydané publikace v řadě Miscellanea:

ELICHOVÁ, Markéta. Pojetí kvality sociální práce: sborník z konference Pojetí sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7394-543-5.

MÍČKA, Roman. Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7394-452-0.

KAPLÁNEK, Michal: Výchova a volný čas: Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase, vyd. TF JU, České Budějovice. ISBN 80-7040-849-9

Kolektiv autorů: Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století: sborník příspěvků z vědecké konference konané na Teologické fakultěJihočeské univerzity 23. února 2006, vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-900-2

Biblio
Doposud vydané publikace v řadě Biblio:
SKALICKÝ, Karel: Ježíš Nazaretský: Otázka a výzva člověku naší doby, vyd. TF JU, České Budějovice 2008. ISBN 978-80-7394-144-4

Ediční rada a související dokumenty

Ediční rada

Složení ediční rady nakladatelství TF JU:

Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.
Ing. Eva Křížková
Adam Mackerle, Th.D.
PhDr. Roman Míčka, Th.D.
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol.
ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Pokyny a pravidla pro podávání návrhů publikací

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1