• Úvod
 • Aktivity katedry filosofie a religionistiky

Katedra filosofie
a religionistiky

Katedra se zaměřuje především na aristotelsky orientovanou filosofii, a to jak systematicky v kontextu současných otázek, tak historicky (především středověký aristotelismus a novověká univerzitní scholastika), v úzkém kontaktu s jinými významnými proudy současné filosofie, na prvním místě s analytickou filosofií.

Aktivity katedry

Vzdělávací videa

Videa vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Youtube kanál Teologické fakulty naleznete zde.

Filosofie za minutu

Filosofie může být srozumitelná a užitečná

Přiblížit srozumitelně základní filosofické pojmy každému je cílem seriálu krátkých videí, které od října zveřejňuje každý týden Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

 „Ještě jednou děkuji za videa. Jsou velmi srozumitelná, jasná a mnohá zábavná. Studentům se líbilo jsoucno, je doplněno pěkným příkladem (jak se vyhazují studenti od zkoušky za jsoucno), a to je pobavilo. Pokračujte dále. Rádi bychom viděli například videa z renesanční filosofie - panteismus, R.Descartes - Cogito,ergo sum?“ říká pedagožka Gymnázia v Prachaticích V. Chválová.

 

Ve stručných videoklipech na youtube kanálu Teologické fakulty a také na jejím Facebookovém profilu pod názvem „Filosofie (asi) za minutu“ filosof a děkan fakulty Tomáš Machula nebo filosof a vyučující TF Doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. srozumitelně a stručně vysvětlují pojmy jako je například metafyzika, jsoucno nebo esence a další.

„Chtěli jsme ukázat, že lidé se nemusí filosofie bát a že pojmy, které budí respekt, nejsou zdaleka tak nepochopitelné, jak se na první pohled nebo poslech může jevit,“ řekl Tomáš Machula.

Videa mohou sloužit jako vhodné pomůcky pro studenty, kteří se připravují na testy ze základů filosofie, ale i pro každého, kdo hledá srozumitelné, praktické a přitom odborné vysvětlení filosofických pojmů.

Více informací o celém projektu najdete na www.fizami.cz

Filosofie pro středoškoláky

Katedra filosofie a religionistiky TF JU spolu s Ústavem estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z filosofie, religionistiky a estetiky.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci z obou výše jmenovaných institucí rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky ZSV nebo společenskovědního semináře a představí studentům tradiční humanitní obory zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Aktuálně například nabízíme:

 • Nová náboženská hnutí
 • Islám v Evropě
 • Anselmův důkaz Boží existence
 • Tomáš Akvinský
 • DunsScotus
 • Avicennova revoluce v problému obecnin
 • Ockhamův nominalismus
 • Druhá scholastika - utajený fenomén dějin filosofie
 • Návrat metafyziky v analytické filosofii
 • G. Frege o smyslu a významu,
 • Je současný francouzský král plešatý?  Russell vs. Strawson
 • Proč být/nebýt filosofem?
 • Co je metafyzika?
 • Co to znamená něco vědět?
 • Co je to pravda?
 • Úvod do praktické logiky
 • Co to znamená "být možný"?
 • Můžeme mluvit o tom, co není?
 • Existuje čínská filosofie?
 • K čemu je nám logika?
 • Mají zvířata práva?
 • Lze s dětmi filosofovat?
 • Co je etika (praktická filosofie)?
 • Co je to ctnost?
 • Problém morální odpovědnosti aneb ne každý může být odpovědný za všechno a vůči každému
 • Odpovědnost za budoucí generace a mezigenerační spravedlnost
 • Etické problémy a výzvy v rámci současné asistované reprodukce
 • Etické proti/argumenty s ohledem na legalizaci eutanazie
 • Posmrtná existence a její význam v rámci etických a morálních úvah
 • Existuje život po životě? aneb Pascalova sázka
 • "Zpátky k věcem!" Co je to fenomenologie?
 • Kant a etika
 • Filosofie jako životní praxe
 • Nesmrtelnost lidské duše a její možná dokazatelnost
 • Poznáváme prvotně vnější svět, anebo naše vnitřní obrazy o vnějším světě?
 • Boží všemohoucnost jako východisko filosofie?
 • Myšlenka hierarchického řádu v dějinách filosofie
 • Co ví personalismus o mém vztahu k Tobě?
 • Proč má někdo naději a někdo problém? (Gabriel Marcel)
 • Řád lásky (Max Scheler)
 • Kdy je tolerance dobrá a kdy špatná (Gabriel Marcel)
 • "Porozumět jiným" – úvod do kulturní antropologie
 • Jazyk a kultura – vztahy, vazby, závislosti
 • Pojem náboženství v rozpětí kulturní rozmanitosti
 • Pojem umění v rozpětí kulturní rozmanitosti
 • Kultura a rituál
 • Téma "moudrost" v antické filosofii
 • Středověké diskuse o etice
 • Jaký je vztah lidské duše a mozku?
 • Co tím chtěl autor říci aneb autorský záměr a jeho vztah k uměleckému dílu
 • Co je to krása přírody aneb úvod do environmentální estetiky
 • Hyperrealita v prezidentské kampaní M. Zemana a K. Schwarzenberga (analýza strategií a estetických kódů)
 • Umění a kulturní průmysl aneb jak si rozumí múza a byznys
 • Kýč: nevinná zabava, nebo nebezpečný nástroj? Podoby a funkce kýče v současné (vizuálni) kultuře
 • Dandy: Hejsek, snob nebo něco jiného?

 

Přednášky lze objednávat na tel.: 389 033 532 nebo 606 428 966 či e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. u Mgr. Martina Klapetka, Ph.D.

Pojďme si to říct aneb peripatetický brainstorming 6 - z Kájova do Českého Krumlova

Ve středu 27. 6. 2018 proběhl již šestý ročník akce Pojďme si to říct, aneb Peripatetický brainstorming. Jedná se o výlet členů Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studentek a studentů bakalářského oboru Filosofie a religionistika a navazujícího magisterského oboru Filosofie. Naším letošním cílem bylo poutní místo Kájov a stará poutní cesta opačným směrem do Českého Krumlova.

Do Kájova jsme přijeli vlakem z Českých Budějovic a přesunuli se obci směrem k dominantě, kterou je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sice právě probíhá rekonstrukce exteriéru kostela, přesto jsme se nenechali odradit. Čekala na nás příjemná řeholní sestra z místní komunity, která nám řekla mnoho zajímavého o historii tohoto poutního místa a budov, které tvoří rozsáhlý komplex. Vyrazili jsme do samotného kostela na prohlídku spojenou s individuální modlitbou.

Nejdříve jsme ale vyslechli zajímavé vyprávění našeho katedrového kolegy dr. Víta Erbana o vyobrazení znaku města České Budějovice na historických dveřích do poutního kostela. Pan doktor byl skvěle připraven a měl i názorné pomůcky. Uvnitř se bohužel fotit nemůže, proto všem doporučujeme osobní návštěvu. Před kostelem stojí velice pěkná boží muka, kříž a socha sv. Jana Nepomuckého.

Po prohlídce interiéru kostela a vedlejší části s nádherným oltářem Zesnutí Panny Marie jsme vyrazili po žluté turistické značce směr Český Krumlov. Počasí nám opravdu přálo, šli jsme pěkně lesem okolo několika typů menších sakrálních staveb. Bloudili jsme minimálně a vyšli jsme nakonec u zahrady českokrumlovského zámku. Prošli jsme starý Plešivec a vyrazili na oběd mezi spoustou turistů. Pak už autobusem zpět domů do Českých Budějovic, Říčan, Prahy, Písku, Jindřichova Hradce, Kamenného Újezdu a ještě dál.

Na shledanou na příštím ročníku.

Za pořadatele dr. Martin Klapetek

Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 5 – okolí Trhových Svinů

Cílem letošního výletu vyučujících Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně se studenty bakalářského oboru Filosofie a religionistika a navazujícího magisterského oboru Filosofie bylo okolí Trhových Svinů. Stejně jako v minulých letech jste využili krásné počasí druhé poloviny června k diskuzím při procházce v přírodě, návštěvě zajímavých sakrálních i technických památek a společnému jídlu.

Shodou okolností byl letošní výlet “pánská jízda” :-) Naše trasa vedla Naučnou stezkou Trhovosvinsko. Vyrazili jsme od Sboru Církve československé husitské Jana Žižky z Trocnova stinnou alejí okolo několika opravených menších sakrálních staveb směrem k baroknímu poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice.

Tam na nás už čekal náš průvodce se svou paní a vnučkou. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o historii kostela a symbolice jeho architektury. Dokonce se rozezněly varhany a to také díky jednomu z našich studentů, který ochotně šlapal měchy (tímto děkuji Vítkovi Zemanovi:-) ).

Okolo trojúhelníkové kaple (prostě symbolika byla všudypřítomná) s vyvěrající radioaktivní vodou, kterou dobrovolně ochutnal náš kolega dr. Vít Erban, jsme prošli příjemným lesem okolo Klenského potoka. Na naší cestě jsme dokonce narazili na malý lom a většina výpravy rozhodně trvala na fotografii nad srázem. Okolo náhonu jsme se dostali až k technické památce, kterou je Buškův hamr. Prošli jsme si celou expozici a vyrazili zpět směr město Trhové Sviny na dobrý společný oběd.

Příští rok výlet proběhne v pátek 22.6. a pojedeme ... no to záleží také na vás, milé studentky a milí studenti :-)

Za pořadatele Martin Klapetek (Kfi TF JU)

Peripatetický brainstorming 4 – Vyšší Brod a jeho okolí

Stejně jako v minulých letech, tak i letos proběhl v poslední červnový pátek společný výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod možná trochu krkolomně znějícím názvem Peripatetický brainstorming. Jde vlastně o jednodenní výlet, jehož smyslem je příjemné neformální setkání studentů a studentek třetího ročníku bakalářského oboru Filosofie a religionistika, navazujícího magisterského oboru Filosofie a pedagogů zmiňované katedry. Při společných zážitcích tak máme příležitost poznat se trochu jinak, než jak jsme zvyklí z prostředí přednášek a seminářů. Program vždy v sobě snoubí tři tradiční prvky: Putování jihočeskou krajinou s možností vzájemných diskusí totiž kombinujeme s poznáním zajímavých sakrálních památek a nějakým kulinářským zážitkem.

Letos byl za náš cíl zvolen Vyšší Brod a jeho okolí. Část výpravy přijela z Českých Budějovic vlakem společně s několika vodáckými skupinami a někteří z nás dorazili auty. Sraz byl u nově zrekonstruované Rožmberské brány místního cisterciáckého kláštera. Vyrazili jsme po žluté turistické značně po tzv. Opatské stezce krásným zalesněným údolím. Naší první zastávkou byla Opatská studánka a pokračovali jsme dál k Wolfgangovým vodopádům. Především pánská část osazenstva bez ohledu na to, zda to byli studenti, nebo se jednalo o pány doktory a docenty, využila osvěžení v proudech Menší Vltavice. Přesunuli jsme se na poutní místo Maria Rast am Stein, kde nám byl zasvěceným průvodcem náš absolvent Jan Straka z Infocentra Vyšší Brod. Prohlédli jsme si areál s kaplí Panny Marie Sněžné a velice specifickým prostorem obrazárny se sochou odpočívající Panny Marie s dítětem Ježíš. Pak jsme pokračovali směrem dolů okolo postupně rekonstruovaných zastavení křížové cesty do Vyššího Brodu na dobrý oběd v Hotelu Šumava.

Druhá část našeho výletu již pokračovala ve zmiňovaném cisterciáckém klášteře. Někteří z nás využili čas na návštěvu Poštovního muzea, a potom nás již čekalo milé setkání s místním převorem. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o nedávné historii a především současnosti kláštera, který prochází postupnou rekonstrukcí. Nakonec jsme si prohlédli gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s jeho pozdější výzdobou a v neposlední řadě nás zajímala rozsáhlá klášterní knihovna s teologickými a filosofickými svazky. Slavný Závišův kříž je možné vidět až od července, máme tedy důvod se zase do Vyššího Brodu v letních měsících vrátit. A kam se pojede příští rok? O tom stejně jako v minulých letech rozhodnou studenti a pedagogové v anketě. Na shledanou 23. června 2017 na Peripatetickém brainstormingu 5.

Letos byla za náš cíl zvolena lázeňská Třeboň. Výlet jsme začali komentovanou prohlídkou kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Viděli jsme také pozoruhodnou freskovou výzdobu přilehlé křížové chodby a prošli se sluncem zalitou rajskou zahradou, která nádherně voněla růžemi. Poté jsme se přesunuli do lokality Na kopečku, kde jsme navštívili výstavu buddhistického umění v rámci Asijského kulturního centra. Zasvěceným průvodcem po expozici předmětů z oblasti vadžrajánového buddhismu nám byl dr. Milan Klečka. Výstava se nachází v zajímavé technické památce, kterou je rekonstruovaná budova vodojemu z roku 1909 postavená podle návrhu významného českého architekta Jana Kotěry. Z vrcholu stavby byl krásný výhled na Třeboň a její severovýchodní okolí. Ale to nebyl jediný naplánovaný pohled z výšky. Po společném obědě jsme se totiž přesunuli do areálu Lázní Aurora, kde je návštěvníkům k dispozici vyhlídková terasa. Z ní je krásný rozhled do okolní krajiny, na udržovaný lázeňský park, poklidnou hladinu rybníka Svět a dominanty Třeboně. Celý výlet jsme však ukončili až na schodech Schwarzenberské hrobky v Domaníně odhalením slibovaného překvapení, kterým byly čtyři šifry speciálně navržené pro příležitost našeho katedrového výletu. Na shledanou 24. června 2016 na Peripatetickém brainstormingu 4. Za hlavní pořadatele Martin Klapetek, Ph.D. (Kfi TF JU) a Bc. Kateřina Tomášková (NMgr. Filosofie).

Peripatetický brainstorming 3 - Třeboň

Poslední červnový pátek již tradičně proběhl výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod možná trochu krkolomně znějícím názvem Peripatetický brainstorming. Jde vlastně o jednodenní výlet, jehož smyslem je příjemné neformální setkání především studentů a studentek třetího ročníku bakalářského oboru Humanistika (nově Filosofie a religionistika), navazujícího magisterského oboru Filosofie a pedagogů zmiňované katedry. Při společných zážitcích tak máme příležitost poznat se trochu jinak, než jak jsme zvyklí z prostředí přednášek a seminářů. Navrhovaný program vždy v sobě snoubí dva tradiční prvky: putování jihočeskou krajinou s možností vzájemných diskusí kombinujeme s poznáním zajímavých sakrálních památek.

Letos byla za náš cíl zvolena lázeňská Třeboň. Výlet jsme začali komentovanou prohlídkou kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Viděli jsme také pozoruhodnou freskovou výzdobu přilehlé křížové chodby a prošli se sluncem zalitou rajskou zahradou, která nádherně voněla růžemi. Poté jsme se přesunuli do lokality Na kopečku, kde jsme navštívili výstavu buddhistického umění v rámci Asijského kulturního centra. Zasvěceným průvodcem po expozici předmětů z oblasti vadžrajánového buddhismu nám byl dr. Milan Klečka. Výstava se nachází v zajímavé technické památce, kterou je rekonstruovaná budova vodojemu z roku 1909 postavená podle návrhu významného českého architekta Jana Kotěry. Z vrcholu stavby byl krásný výhled na Třeboň a její severovýchodní okolí. Ale to nebyl jediný naplánovaný pohled z výšky. Po společném obědě jsme se totiž přesunuli do areálu Lázní Aurora, kde je návštěvníkům k dispozici vyhlídková terasa. Z ní je krásný rozhled do okolní krajiny, na udržovaný lázeňský park, poklidnou hladinu rybníka Svět a dominanty Třeboně. Celý výlet jsme však ukončili až na schodech Schwarzenberské hrobky v Domaníně odhalením slibovaného překvapení, kterým byly čtyři šifry speciálně navržené pro příležitost našeho katedrového výletu. Na shledanou 24. června 2016 na Peripatetickém brainstormingu 4. Za hlavní pořadatele Martin Klapetek, Ph.D. (Kfi TF JU) a Bc. Kateřina Tomášková (NMgr. Filosofie).

Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 2 - Římov

Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 2. V pořadí již druhý výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proběhl v pátek 26.6. 2014. Studenti a studentky bc. oboru Humanistika a NMgr. Filosofie společně s pedagogy nejprve dorazili vlakem do Velešína. Po procházce městem jsme vyrazili po turistické značce okolo Římovské přehrady. Udělali jsme si odbočky na krásou vyhlídku do okolní krajiny a na zbytky vrcholně středověkého hrádku Kamenná věž. Po společném obědě nás čekala komentovaná prohlídka poutního areálu v Římově, který tvoří kostel sv. Ducha a Loreta s ambity. Po modré turistické značce jsme prošli celý okruh Římovské pašijové cesty, kterou dohromady tvoří dvacet pět zastavení. U každého z nich některý z účastníků výletu přečetl vhodný citát z biblického textu. Podařilo se nám tedy spojit putování krásnou jihočeskou krajinou s poznáním pozoruhodného souboru barokní sakrální architektury.

Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 1 - Třísov

V pátek 28.6. 2013 proběhl první výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming“. Smyslem této akce bylo příjemné neformální setkání, hovory a společné zážitky, během kterých se studenti a pedagogové poznali trochu jinak, než jak jsou zvyklí z výuky. Přesunuli jsme se vlakem z Českých Budějovic do Třísova, kde jsme navštívili lokalitu keltského oppida. Přes Plešovice kého oppida. Přes Plešovice jsme se prošli do Zlaté Koruny (mimochodem zatím jediný případ, kdy nám při výletech trochu pršelo), kde nás nejprve čekal skvělý oběd ve vyhlášené restauraci "Zahrada nad řekou". Společně jsme potom navštívili klášterní komplex Zlatá koruna,  kde byla u příležitosti 750. výročí založení kláštera k vidění mimořádná, volně přístupná výstava „Král a jeho koruna“ v prostorách opatství. Pak už nás čekala jen cesta zpět do Českých Budějovic a jako poslední tečka za pěkným dnem dobrá káva.  Za pořadatele prvního ročníku Martin Klapetek a Vít Erban.

Kurz Lidová religiozita (kombinované studium) v terénu

Některé z kurzů vyučovaných členy Katedry filosofie a religionistiky TF JU pro kombinované studium mohou mít vedle klasické kontaktní výuky, samostudia odborných textů a konzultací nad seminárními pracemi také svá „praktika“. Příkladem může být kurz Lidová religiozita probíhající v letním semestru akademického roku 2014/2015. Výše uvedené tradiční metody jsme totiž v sobotu 5.9. 2015 doplnili o společný (doslova rodinný) výlet z poutního místa Kájov do Českého Krumlova. Mezi těmito místy se nachází velice příjemná sedmikilometrová turistická trasa procházející především lesním porostem. Vybrali jsme si ji díky tomu, že na poměrně malém prostoru je možné najít reprezentativní typologii především tzv. božích muk. Nenuceným způsobem se nám tak povedlo shrnout a aplikovat naše dosavadní teoretické znalosti o těchto projevech lidové zbožnosti. Mimochodem účastníci akce při přesunu mezi jednotlivými menšími sakrálními stavbami uvítali „přidanou hodnotu“, kterou bylo nepřeberné množství krásně zralých ostružin.

Nakonec je dobré připomenout, že tento kurz má také svou variantu pro prezenční studium na TF JU a PedF JU. Jedna z posledních vyučovacích hodin je obvykle věnována procházce po Pražském předměstí a centru Českých Budějovic, kde se nachází celá řada velice zajímavých příkladů menších sakrálních staveb. Za pořadatele Martin Klapetek

Studentka TF natočila v rámci výuky zajímavé video

Barbora Dominová je studentkou třetího ročníku bc. oboru Filosofie a religionistika. V rámci kurzu „Fenomén poutnictví v západním monoteismu“ si připravila referát o barokním poutním kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Natočila zajímavé video o jeho historii a architektuře, které prosím přijměte jako pozvánku na návštěvu v letních měsících. Společně můžeme pomoci obnovit krásu tohoto duchovního místa.

Video je dostupné v tomto odkazu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1