• Úvod
  • Aktivity katedry pedagogiky

Aktivity katedry pedagogiky

Katedra pedagogiky je místem, kde se mohou setkávat studenti a vyučující se zájmem o témata související s doprovázením člověka na cestě za poznáním a dobrým životem, tradičně zahrnovaná do disciplín jako jsou pedagogika, psychologie či filosofie výchovy. 

Aktivity katedry

Vzdělávací videa

Teologická fakulta se snaží popularizovat svoji činnost také formou vzdělávacích videí, která najdete na našem YouTube kanálu. Z katedry pedagogiky zde najdete například videa „Výzkumný experiment Petříkov“ a „Virtuální realita v domovech pro seniory“.

Videa vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Filozofie pro děti

Program Filozofie pro děti (Philosophy for Children, P4C) vznikl na konci 60. let 20. století. Je zaměřen na rozvíjení kritického a tvořivého myšlení. Na katedře pedagogiky působí Centrum Filozofie pro děti, které se věnuje výukové, výzkumné a publikační činnosti v této oblasti. Vzdělávací aktivity zahrnují výuku pro studenty JU (výuky se mohou individuálně účastnit také lidé z praxe mimo univerzitu), kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně akreditace MŠMT a nabídky pro pedagogické kolektivy škol) a zájmový kroužek Filozofie pro děti. Kromě odborných publikací jsou vydávány také tři edice metodických knih (FPD: rozvoj myšlení, FPD: prevence násilí, FPD: otázky náboženství). Více informací najdete zde: p4c.cz.

 

Dílny experimentální dramatiky

Pravidelná setkání zájemců o experimentální dramatiku, umožňující dlouhodobě a kontinuálně studovat otevřenou dramatickou hru, improvizaci a autorské čtení s přesahem k veřejnému jednání.

 

Volnočasová literární výchova a výchova ke čtenářství

Literární výchova ve volném čase navazuje na rodinnou výchovu ke čtenářství a doplňuje školní literární edukaci. Napomáhá všestrannému rozvoji jedince, neboť práce s uměleckou literaturou je nejpřirozenějším způsobem, jak poznat sám sebe, okolní svět a jeho problémy, jak hledat smysl života, sdílet jeho chápání a kultivovat lidského ducha v rovině intelektuální a mravní. Hraje roli v procesu celoživotního vzdělávání; oslovuje širokou cílovou kategorii - od dětí přes mládež, dospělé až po seniory. Čtení je důležitou součástí našeho bytí, mnohdy životní hodnotou, která otevírá lidskou mysl a srdce. Úzce spolupracujeme s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Č. Budějovicích a podílíme se na realizaci projektu Young Caritas Diecézní charity Č. Budějovic, který je zaměřen na zavádění nových neformálních metod vzdělávání dětí a mládeže a na realizaci vzdělávacích a projektových aktivit.

 

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika (jakožto teoretická a vědecká reflexe holistické výchovy) je záměrným ovlivňováním prostřednictvím praktického působení na jedince i skupiny s cílem jejich proměny pomocí dramaturgicky navržených a inscenovaných prožitkových situací, obvykle s jejich reflektivním převedením ve zkušenost. Základním prostředkem, kterým zážitková pedagogika působí na rozvoj osobnosti jedince, ale také skupin, je autentický zážitek. Ten nemusí nutně vznikat pouze prožíváním rizika či nebezpečí, nýbrž může jít také o pohyb na hranici osobního maxima, o tiché rozjímání, nebo o aktivní tvořivost. Zážitková pedagogika ale neusiluje o pouhé zprostředkování zážitku, ale ruku v ruce s ním také o jeho zakotvení v širších souvislostech. Cílem zážitkové pedagogiky je získání určité trvalejší podoby prožité události, jejíž výsledky jsou uplatnitelné i v jiných situacích. Tohoto cíle může být dosahováno v různorodém prostředí (školním i mimoškolním, přírodním i kulturním), v rozmanitých sociál­ních skupinách (diferencovaných věkem, sociálním statusem, profesním postavením či dalšími demografickými faktory). Naplňován může být nejrůznějšími prostředky, mezi něž patří hry všech typů, mo­delové situace, tvořivostní a dramatické dílny, be­sedy a diskuse, fyzicky i psychicky náročné výzvové situace, sebepoznávací i k týmové spolupráci směřující aktivity.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1