Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky se ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti zabývá oblastmi obecné pedagogiky a didaktiky, pedagogiky volného času, filosofie výchovy, náboženské pedagogiky, sociální a speciální pedagogiky, estetické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Informace k odevzdání závěrečných prací

O katedře

Úkolem Katedry pedagogiky TF JU je především rozvoj studijních programů zaměřených na pedagogiku volného času, náboženskou výchovu a etiku. Proto se jednotliví členové katedry, ať už samostatně anebo v malých týmech, věnují primárně výzkumu v oblasti filosofie výchovy, didaktiky, pedagogiky volného času a náboženské pedagogiky. Mezi členy katedry patří také zástupci dalších pedagogických a psychologických disciplín, které patří k profilu studovaných oborů.

Pedagogika volného času

Pedagogiku volného času chápeme jako vědeckou a pedagogickou disciplínu, která reflektuje jak měnící se význam volného času v životě člověka, tak i jeho význam ve výchově. Pedagogika volného času je tedy teoretickým i praktickým základem pro „výchovu ve volném čase, skrze volný čas a pro volný čas“.

Výchova ve volném čase může mít různá tematická zaměření. Proto v rámci katedry spolupracují malé týmy odborníků, které rozvíjejí tato témata:

  • Estetická výchova

Estetickou výchovu chápeme jako aplikovanou pedagogickou disciplínu. Jejím cílem je receptivní a aktivní působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova).

  • Osobnostní a sociální výchova

Volnočasové organizace a aktivity považujeme za vhodný prostor pro rozvoj osobnosti a socializace dětí a mládeže. Proto v rámci interdisciplinárního týmu zkoumáme a prohlubujeme sociálně kulturní projevy a formy komunikace.

  • Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je pedagogickou disciplínou zaměřenou na analýzu a rozvoj edukačních procesů založených na „zkušenostním učení“. V rámci naší katedry rozvíjíme především praktickou stránku zážitkové pedagogiky.

  •  Animace

Pokud chceme vychovávat v rámci tzv. otevřené práce s dětmi a mládeží, nemůžeme používat didaktické postupy. Proto hledáme nedirektivní metody výchovy, pro které se v některých zemích používá termín „animace“. Animace – jako pedagogická metoda i jako metoda sociální práce – je výzkumným i praktickým tématem jednoho z týmů katedry.

Náboženská pedagogika

Náboženská pedagogika je disciplína pohybující se na pomezí mezi pedagogikou a teologií. Cíle, obsahy, metody a instituce náboženské výchovy a vzdělání zdůvodňuje pedagogicky. Teologie je však pro ni metapedagogickou vědou, z níž odvozuje svoje základní principy. Vedle ostatních humanitních a sociálních věd je teologie také její věda vztažná. Vede s nimi kritický dialog a dodává nové pohledy a impulsy.

Etická výchova

Členové katedry se podílejí nejen přímou výukou na přípravě vyučujících etické výchovy v rámci denního, kombinovaného a celoživotního vzdělávání (kurzy pro odbornou veřejnost), ale rovněž publikují k této vzdělávací oblasti odborné články a monografie. Etická výchova je vnímána jako kultivace osobnosti v oblasti etiky, tj. praktické filosofie.

Sekretariát

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1