Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky je místem, kde se mohou setkávat studenti a vyučující se zájmem o témata související s doprovázením člověka na cestě za poznáním a dobrým životem, tradičně zahrnovaná do disciplín jako jsou pedagogika, psychologie či filosofie výchovy. 

Informace k odevzdání závěrečných prací

O katedře

Na katedře pedagogiky můžete studovat v neučitelských i učitelských studijních programech (pedagogika volného času, resp. vychovatelství, učitelství náboženství a etiky) a také v programech celoživotního vzdělávání. Výzkumně se zaměřujeme na témata z oblasti pedagogiky volného času, náboženské pedagogiky, pedagogické psychologie a filosofie výchovy.

Pedagogika volného času

Pedagogiku chápeme v původním smyslu jako doprovázení. Pedagogika volného času je tedy disciplínou, jejímž základem je výchova. Výzkumný potenciál oboru spočívá především v reflexi pedagogického jednání a ve studiu fenoménu volného času a jeho vztahu k pedagogice, psychologii a etice. Těžištěm studia volnočasové výchovy je pak rozvoj pedagogické kondice jako vědomého a reflektovaného jednání v otevřené pedagogické situaci. Výzkumné zaměření jednotlivých pedagogů vychází také z jejich osobního zájmu o umění, náboženství, filosofii, zážitkovou nebo muzejní pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální pedagogiku a sociální práci, práci se seniory aj.

Základními studijními disciplínami jsou:

  • Pedagogika

Jádrem studia pedagogiky je pedagogická praxe v podobě vlastního pedagogického jednání, za které neseme odpovědnost. Protože autentické jednání spočívá především v neustálém hledání, leží v jádru studia pedagogiky nikoli metodika, ale etika. Studium pedagogické teorie slouží především k náhledu (řec. theorein znamená nahlížet) a porozumění pedagogické praxi, ve spojitosti s vlastním jednáním pak k jejímu pochopení. Záměrem seminářů z pedagogiky je vytvářet prostor pro sdílení a diskusi, a takto podporovat rozvoj komunikativních dovedností a kritického myšlení studentů.

  • Pedagogická psychologie

Studium pedagogické psychologie se zaměřuje zejména na porozumění osobnosti v jejím vývoji, od psychologie dítěte po hodnotovou orientaci zralého člověka.

  • Experimentální dramatika – Osobnostní a sociální výchova

Pedagogickým záměrem této disciplíny je připravenost studentů k jednání v nečekaných a nepřipravených situacích. Tuto zkušenost nelze nahradit modelovými situacemi, proto student vstupuje opakovaně do situací nepřipravených. Studium experimentální dramatiky je zaměřeno na fenomén hry a kultivování procesu sebereflektování. Je to studium dlouhodobé, kontinuální a participativní.

  • Estetická výchova

Estetickou výchovu chápeme jako disciplínu integrující podněty přicházející z oblasti jednotlivých druhů umění a z pedagogické sféry. Estetická výchova v tomto pojetí umožňuje studovat výchovný potenciál expresivních oborů (zaměřujeme se především na hudební, literární a výtvarnou výchovu).

  • Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je pedagogickou disciplínou založenou na principech činnostního a zkušenostního učení.

  •  Animace

Pokud chceme vychovávat v rámci tzv. otevřené práce s dětmi a mládeží, nemůžeme používat didaktické postupy. Proto hledáme nedirektivní metody výchovy, pro které se v některých zemích používá termín „animace“. Ta je současně pedagogickou metodou i metodou sociální práce.

Náboženská pedagogika

Náboženská pedagogika je disciplína pohybující se na pomezí mezi pedagogikou a teologií. Studentům nabízí možnost promýšlet vzdělávání a výchovu nejen ve vztahu k pedagogickým, ale také teologickým vědám a pomoci jim tak například ptát se po smyslu pedagogické práce, učit se rozumět řeči symbolů nebo reflektovat spirituální rozměr vzdělávacích procesů.  

Etická výchova

Etickou výchovu chápeme jako kultivaci osobnosti v oblasti etiky, tedy praktické filozofie a reflektujeme její místo a přínos pro vzdělávání. 

 

Sekretariát

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1