• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Výzkumná centra

Výzkumná centra

Centrum církevních dějin a dějin teologie

Centrum církevních dějin a dějin teologie bylo založeno počátkem roku 2014 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je platformou, na které se setkávají badatelé v oblasti výzkumu církevních dějin a dějin teologie. V rámci centra vznikají řešitelské týmy, jejichž členové společně řeší tzv. „projekty“ zaměřené na řešení konkrétních problematik a na konkrétní cíle, jimiž bývá většinou publikování výsledků odborné veřejnosti. Po naplnění cílů jsou projekty ukončovány a řešitelské týmy se rozcházejí.  Členstvím v řešitelském týmu projektu nevniká žádný druh pracovně-právního vztahu. Jedná se o dobrovolnou aktivitu každého zúčastněného.

Tematicky se  centrum zaměřuje zejména na výzkum období 18. – 20. století. Dějiny 18. a 19. století jsou zkoumány v kontextu dobových filosofických a teologických proudů, církevně-politického systému josefinismu a vlivů osvícenství. Jedná se o tématiku významnou pro národní kontext s přesahem do německé jazykové oblasti, zejména do bývalé habsburské monarchie.

V oblasti dějin 20. století je tematizována především problematika totalit, resp. života církví a náboženských společností za času nacismu a komunismu. Tato problematika se úzce dotýká velmi aktuálních témat politického extremismu a porušování základních lidských práv a svobod.

Centrum se v kontextu svého badatelského zaměření věnuje také lokálním jihočeským tématům – především osobnostem, významným událostem a institucím – která mají svůj přesah do sousedních rakouských a německých regionů, se kterými je pojí historicko-kulturní vazby.

Koordinátor centra doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum diakonické teologie

Vítejte na stránkách Centra diakonické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (CDT TFJU).

Diakonie je původně řecký termín, kterým byla označována práce číšníků. Doslovný překlad by tak byl “obsluhování”. V Novém zákoně je pak toto slovo použito v souvislosti s těmi, kdo rozdělovali materiální pomoc mezi vdovy. Postavení ženy ve společnosti se ve starověku odvíjelo od postavení jejího manžela. Když manžela neměla, neměla ani místo ve společnosti, byla na jejím okraji.

Diakonie proto označuje úkol křesťanských církví, pomáhat těm, kdo se ocitli různým způsobem na okraji. V katolické teologii jde přímo o tzv. konstitutivní prvek církve – pokud církev nekoná diakonii, není plnohodnotně církví. Diakonií je tak jak práce církevních pomáhajících organizací, tak práce nemocničních, vojenských a vězeňských duchovních. Stejně tak mohou být diakonií dobrovolné charitatvní aktivity ve farnostech nebo i péče rodičů o vlastní děti.

Diakonická teologie proto není “teologií diakonie”. Diakonická teologie chápe diakonii jako integrální součást teologie v tom smyslu, v jakém v r. 1965 popsal II. vatikánský koncil diakonii coby integrální součást církve: “Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.”

Diakonická teologie se proto zabývá především tím, jak se mohou “radosti a naděje, smutky a úzkosti” dnešních lidí stát nejen předmětem, ale především východiskem teologického bádání.

Navštívit také můžete webové stránky: www.diakonickateologie.cz.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1