• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Informace o zahraničních mobilitách

Informace o zahraničních mobilitách

Erasmus+

Všeobecné informace
Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.
Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.
Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.


Kterých zemí se program týká?
Studijní pobyty mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+: Erasmus (dále jen programová země)
· členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
· nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko
POZOR, mobilita do Švýcarska je od akademického roku 2015/2016 možná pouze v rámci stipendia poskytnutého Švýcarskou vládou, (ne v rámci programu Erasmus+!).

Seznam partnerských institucí TF JU v rámci Erasmus+
Erasmus+ studijní pobyt - informace pro vyjíždějící studenty TF JU včetně podmínek účasti
Erasmus+ praktická stáž - informace pro vyjíždějící studenty TF JU včetně podmínek účasti
Erasmus+ absolventská stáž - informace pro vyjíždějící studenty TF JU
Erasmus+: Erasmus výše stipendií od ak. roku 2018/2019


Erasmus+ na Facebooku!
pro studenty a pro vysoké školy
Brožura "Erasmus očima studentů"
Brožura "Erasmus očima studentů 2 - praktické stáže"

Stipendia v rámci Institucionálního plánu JU - Internacionalizace TF JU

Každý kalendářní rok umožňuje TF JU studentům uskutečnit též mobility v projektu Internacionalizace TF JU, který je řešen v rámci Institucionálního plánu JU

Aktuálně řešeno IP 2019-2020
rok 2019 - Vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v kalendářním roce 2019 v rámci IP 2019

Předchozí období:
2015:
2.3. Vyhlášení výběrového řízení na 3měsíční praktickou stáž do Zambie, Afrika v době od poloviny května do poloviny srpna 2015
Veškeré informace o výběrovém řízení včetně přihlášky zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: ČTVRTEK 5. 3. 2015, 13.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2014:
uskutečněné mobility studentů:
Radka Slavíčková - praktická stáž v Zambii - závěrečná zpráva

CEEPUS

Obecné informace

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítích programu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce, CEEPUS
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail CEEPUS
E-mail: ceepus(zavináč)dzs(tečka)cz

Mgr. Ivona Sobotková odborná referentka
E-mail: ivona(tečka)sobotkova(zavináč)dzs(tečka)cz
Telefon: +420 221 850 509

Mgr. Jan Trnka odborný referent
E-mail: jan(tečka)trnka(zavináč)dzs(tečka)cz
Telefon: +420 221 850 502, +420 724 967 264

Mgr. Barbora Veselá vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů
E-mail: barbora(tečka)vesela(zavináč)dzs(tečka)cz
Telefon: +420 221 850 500

Nabídka CEEPUS stipendií

CEEPUS stipendium na účast na letní škole na University of Ljubljana v květnu 2016
Vážení studenti TF JU, zajímáte se o bioetiku a láká Vás zažít toto téma na mezinárodní úrovni v rámci CEEPUS letní školy „BIOETHICS AND POLITICS” – CONFRONTATION WITH TOPICAL ISSUES na University of Ljublana, Slovinsko, ve dnech 15. – 21. května 2016? Pak neváhejte a na tuto letní školu se přihlašte. Za absolvování letní školy obdržíte 4 ECTS kredity, které Vám budou uznány v rámci studia na TF JU. Na tuto letní školu obdržíte od University of Ljubljana stipendium ve výši 143 EUR, bude Vám hrazeno ubytování a proplacena zpáteční jízdenka vlakem. Informace k programu zde, registrace a přihlášení přes www www.ceepus.infona short time excursion. V případě Vašeho zájmu či dotazů kontaktujte doc. Jakuba Sirovátku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či Mgr. Karolinu Půrovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabídka 4 měsíčního stipendijního pobytu na Univerzitě v Ljublani v zimním semestru 2015/2016 v rámci programu CEEPUS
Bližší informace o programu CEEPUS zde. Jedná se o stipendijní pobyt v rámci CEEPUS sítě Bioetika (participující univerzity: University of Vienna, Episcopal Theological College of Pécs, Opole University, University of Sibiu, University of Graz, University of Ljubljana, University of Zagreb, "Babes-Bolyai" University, University of South Bohemia at Ceské Budejovice, Faculty of Catholic Theology in Košice, Palacky University - Olomouc, Charles University, University of Sarajevo, University of Belgrade) a to na Teologické fakultě na Univerzitě v Ljublani - seznam kurzů v angličtině zde . Vyjet může student všech úrovní prezenčního typu studia, (podmínkou účasti Bc. studenta je, aby měl za sebou minimálně 1 rok studia). Pobyt je též možné zaměřit na výzkum spojený s diplomovou nebo doktorskou prací.
Stipendium na pokrytí ubytování a stravování je placeno hostitelskou univerzitou, více viz https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=SI, cestovné po návratu proplaceno domácí univerzitou.
Přihlásit se studenti mohou nejpozději do 13. června na adresách Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při zájmu vyjet na jiné univerzity v rámci programu kontaktujte stejné adresy.

Nabídka účasti na letních školách v rámci programu CEEPUS
Bližší informace o programu CEEPUS zde.
Je možné se příhlásit na tyto letní školy financované z programu CEEPUS:
Vienna – Oct. 19th-25th, 2015 Topic: Ethical aspects of sexual education (includes the scientific program of the conference of the Association of Bioethicists in Central Europe on Oct. 23 (evening) and Oct 24.
Pecs – “Krankheit und Gesundheit” (Poverty and Health) – date not fixed yet
Přihlásit se mohou studenti nejpozději do 8. června na adresách Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

AKTION

Nabídka AKTION stipendií

Nabídka stipendijních pobytů SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA na na rakouských VŠ v rámci programu AKTION

Přehled stipendií na akademický rok 2019/2020 a jejich termínů podávání žádostí uveden zde

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

Cílová skupina: studenti magisterských/doktorských studijních programů
a akademičtí pracovníci

Účel: studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce, VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty, výjimku tvoří studenti lékařských oborů v magisterských programech, jelikož nepřipravují diplomovou práci

Věková hranice: věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání: semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí: 15. 03. pouze na zimní semestr
31. 10. pouze na letní semestr

Stipendia pro vysokoškolské učitele

Cílová skupina: vysokoškolští učitelé

Účel: výzkumný pobyt

Věková hranice: věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání: 1 měsíc

Termíny pro podávání žádostí: 15.4.; 30.11.

Habilitační stipendia pro postdoktorandy

Cílová skupina: postdoktorandi

Účel: pro zpracování habilitační práce

Věková hranice: do 10 let po obhajobě disertační práce

Doba trvání: 6 měsíců

Termíny pro podávání zádostí: 15.3.

Formulář žádosti bude uveřejněn na www www.scholarships.at cca 3 měsíce před termínem podání přihlášek, žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí), a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Součástí přihlášek je též doporučení 2 pedagogů TF JU, potvrzení o studijních výsledcích a potvrzení evidenčního formuláře (ze strany TF JU).
V případě zájmu o toto stipendium dopuručujeme, aby uchazeč začal příslib přijetí rakouským vysokoškolským pedagogem, u něhož hodlá studovat/bádat, zařizovat co nejdříve, vzhledem k tomu, že na spřízněných univerzitách v Linci, Vídni mají akademičtí pracovníci TF JU četné kontakty, prosím neváhejte se s nimi poradit, koho vhodného případně oslovit.

Měsíční stipendium činí: 1.050 € pro studenty.

Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do poloviny května/prosince 2017. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných návrhů a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.

AIA

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

 • shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí
 • zpracovává (vždy před začátkem akademického roku) z podkladů MŠMT přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.
 • zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis
 • průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí
 • a další.

V NABÍDCE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 JSOU TYTO ZEMĚ:

ALBÁNIE, BELGIE, BULHARSKO, ČÍNA, EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIE, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO, MONGOLSKO, NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO, RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

Základní obecné informace zde.

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2019/2020.


V NABÍDCE ROZPISU KVÓT PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 JSOU TYTO ZEMĚ:

ČÍNA, EGYPT, CHORVATSKO, ITÁLIE, MAKEDONIE, MALTA, RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠVÉDSKO.

Základní obecné informace zde.

DAAD (Německá akademická výměnná služba)

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu. Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU.

Většinu programů DAAD bychom mohli přiřadit k 5 cílům:

 • Stipendia pro uchazeče ze zahraničí – podpora mladých elitních studentů a pracovníků během působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech
 • Stipendia pro německé uchazeče – podpora německých vedoucích pracovníků během studia a výzkumu v zahraničí
 • Internacionalizace německých vysokých škol – zvýšení atraktivity německých vysokých škol a výzkumných institutů pro studenty a vědce ze zahraničí
 • Podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí
 • Spolupráce při rozvíjení vzdělání s rozvojovými zeměmi

Aktuální informace o nabídce stipendií zde včetně letáku.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1