Skip to main content

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Výběr studijního programu

Uchazeč si vybere program, který ho zajímá. U nás je možnost vybrat si z šesti bakalářských studijních programů, šesti navazujících magisterských programů a dvou doktorských studijních programů. Přestup mezi programy není možný.

Všechny tyto programy s výjimkou Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy jsou jednooborové.

Možné kombinace

U studijního programu Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy si musí uchazeč vybrat druhou specializaci, kterou bude studovat v tzv. sdruženém studiu. Kombinaci si uchazeči mohou vybrat v rámci přijímacího řízení z kombinací, které jsou stanoveny opatřením děkana v daném akademickém roce. Kombinace jsou vytvářeny ve spolupráci s Pedagogickou, Filosofickou a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. 

Jak a kdy probíhá kombinované forma studia 

Kombinovaná výuka je převážně v sobotu, dle oboru a ročníku může probíhat blokově v pátky případně v pátky odpoledne. Výuka probíhá prezenčně. 

Kde se dozvím více o studijních programech 

Veškeré podrobné informace naleznete v sekci Uchazeč/studijní programy.

Přijímací řízení

Podání přihlášky (kdy, jak, cena, kolik přihlášek si mohu podat atd...) 

Přihlášky se podávají pouze elektronicky.

Cena jedné přihlášky je 500 Kč.

Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských programů je od 1. listopadu do 31. března.

Do doktorských programů do 10. ledna (pro ZS) a do 30. dubna (pro LS).

Přihlášek můžete podat tolik, kolik nabízíme studijních programů. Přihlášku podáváte na každý vybraný studijní program samostatně.  Poplatek zaplatíte za každou podanou přihlášku.

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů v sekci Uchazeč/Podmínky přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení (průběh, termíny přijímaček)  

Přijímací řízení začíná podáním elektronické přihlášky a zaplacením poplatku. 

Pozvánku na přijímací zkoušky posílá studijní odd. uchazeči e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. 

Termíny přijímacích zkoušek jsou většinou stanoveny v první polovině června, v případně druhého kola na přelom srpna a září. 

Přijímací zkoušky mohou mít tyto formy:

  • Písemný test
  • Ústní pohovor
  • V případě zahraničních uchazečů může být požadováno doložení/dokázání znalosti českého jazyka

Přijetí bez přijímaček 

U některých programů může být opatřením děkana stanoveno přijetí bez přijímacích zkoušek.

Také mohou být opatřením děkana specifikované další podmínky pro prominutí přijímací zkoušky – veškerá platná opatření děkana naleznete na webu v sekci Dokumenty/Opatření děkana TF JU.

Přijetí 

Uchazeči jsou přijati na základě splnění podmínek přijímacího řízení. 

Přijatí uchazeči, kteří dali souhlas s odesláním kladného rozhodnutí prostřednictvím informačního systému (dále IS), obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na e-mail, který uvedli v přihlášce ke studiu na VŠ. Přijatí uchazeči, kteří neposkytli souhlas s odesláním kladného rozhodnutí prostřednictvím IS a nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu na VŠ.

Imatrikulace

Jedná se o slavnostní událost, kterou je student přijat do akademické obce univerzity. Informace k imatrikulaci dostanou studenti při zápisu do studia.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1