• Úvod
 • Studium
 • Doktorské studium

Doktorské studium

Podmínky pro přijímací řízení k doktorské formě studia
 • Vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba podat do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.
  V případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou elektronickou přihlášku pro každou formu studia.
  E- přihlášku naleznete ZDE. NETISKNĚTE JI.
 • Administrativní poplatek: 500,- Kč je třeba uhradit do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku bankovním převodem tak, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol).

  Bankovní spojení:

  č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
  variabilní symbol: 6020104
  konstantní symbol: 0308
  specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

 

 • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu je třeba odevzdat do 5. června  (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku. V odůvodněných případech může být termín prodloužen.
  • pro program Teologie ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.
  • pro program Filosofie ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů.
 • Písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru je třeba zaslat na děkanát TF JU do 5. června (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.
Kontakty na garanty studijních oborů a složení oborových rad

Kontakty na garanty oborů:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
garant doktorského programu Teologie 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 389 033 517

doc. Daniel Heider, Ph.D.garant doktorského programu Filosofie
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 543

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
garant doktorského programu Charitativní práce a programu Spiritualita a etika v sociální práci 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 542

Bc. Jana Košatková
referentka pro doktorské studium na TF JU
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 501

 
Složení oborové rady pro program "Teologie"
doc. Jaroslav Brož, Th.D., SSL (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

prof. Pavel Hošek, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Adam Mackerle, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady
 
Složení oborové rady pro program "Filosofie"

doc. Mgr. Per Dvořák, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Daniel Heider, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady
doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Daniel D. Novotný, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Složení oborové rady pro program "Spiritualita a etika v sociální práci"

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.              

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. - předseda oborové rady

prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.              

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.                   

doc. Rudolf Svoboda, Th.D.                      

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.                    

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.                   

doc. Jitka Vacková, Ph.D.                          

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.                      

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.             

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.           

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.                    

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.                 

prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.                      

Složení Oborové rady pro program "Charitativní práce"
prof. Dr. Stephanie Bohlen (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. PhDr. Milan Nakonečný (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Dr. Christian Spiess (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Dr. Hildegard Wustmans (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1