• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Doktorské studium

Doktorské studium

Podmínky pro přijímací řízení k doktorské formě studia
 • Vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba podat do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.
  V případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou elektronickou přihlášku pro každou formu studia.
  E- přihlášku naleznete ZDE. NETISKNĚTE JI.
 • Administrativní poplatek: 500,- Kč je třeba uhradit do 30. dubna (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku bankovním převodem tak, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol).

  Bankovní spojení:

  č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
  variabilní symbol: 6020104
  konstantní symbol: 0308
  specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

 

 • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu je třeba odevzdat do 5. června  (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku. V odůvodněných případech může být termín prodloužen.
  • pro program Teologie ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.
  • pro program Filosofie ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů.
 • Písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru je třeba zaslat na děkanát TF JU do 5. června (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.
Kontakty na garanty studijních oborů a složení oborových rad

Kontakty na garanty oborů:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
garant doktorského oboru Teologie 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 389 033 517

doc. Daniel Heider, Ph.D.
garant doktorského oboru Filosofie
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 543

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
garant doktorského oboru Charitativní práce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 542

Bc. Jana Košatková
referentka pro doktorské studium na TF JU
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 387 773 501

 
Složení oborové rady pro program "Teologie"
doc. Jaroslav Brož, Th.D., SSL (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

prof. Pavel Hošek, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Adam Mackerle, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady


 
Složení oborové rady pro program "Filosofie"

doc. Mgr. Per Dvořák, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Daniel Heider, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady
doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Daniel D. Novotný, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Složení Oborové rady pro program "Charitativní práce"
prof. Dr. Stephanie Bohlen (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. PhDr. Milan Nakonečný (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - předseda oborové rady
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Dr. Christian Spiess (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
prof. Dr. Hildegard Wustmans (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1