Projekty

Katedra pedagogiky je místem, kde se mohou setkávat studenti a vyučující se zájmem o témata související s doprovázením člověka na cestě za poznáním a dobrým životem, tradičně zahrnovaná do disciplín jako jsou pedagogika, psychologie či filosofie výchovy. 

Projekty

Projekty aplikovaného výzkumu

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku

Číslo projektu: TA ČR Éta, č. TL02000387
Doba řešení: 2019–2022
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Životní styl starších žáků, zejména rozvržení času, pořadí hodnot, mezilidské vztahy a postoj k okolnímu světu, k učení a práci je silně ovlivněn tím, jak prožívají svůj volný čas. Zanedbání „výchovy k volnému času“, tedy k odpovědnému rozhodování o tom, čemu věnuji svůj volný čas, zvyšuje u starších dětí riziko sociálně patologických jevů. Projekt se zabýval výzkumem volného času dětí staršího školního věku a metodami rozvíjení tzv. volnočasové kompetence.

Cílem projektu byla tvorba vzdělávacích programů zaměřených na volnočasovou kompetenci, tedy na rozvíjení schopnosti dětí správně zacházet s časem. Přitom se nejedná jen o volný čas, ale vůbec o celý čas života. Projekt proběhl ve čtyřech fázích:

1) Upřesnění teoretických východisek pro výchovu k volnému času

2) Identifikace způsobu prožívání volného času dětí staršího školního věku

3) Návrh metodik pro výchovu k volnému času

4) Aplikace: vytvoření povinně volitelného předmětového modulu pedagogiky volného času pro učitele a sady programů zaměřených na volný čas v rámci orientačních (projektových) dnů.

Na projektu se podíleli zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Teologické fakulty a Pedagogické fakulty, pracovníci Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., společnost Median, s.r.o., Salesiánský klub mládeže – Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích.

Metodický materiál Kompas nebo vařečka zaměřený na rozvoj a učení volnočasové kompetence spolu s monografií Volný čas dětí staršího školního věku naleznete na stránkách https://www.leisure-education.cz


 Virtuální realita v aktivizaci seniorů

Číslo projektu: TA ČR Éta, č. TL02000344
Doba řešení: 2019–2022
Hlavní řešitel: Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Projekt VIREAS https://vireas.cz/ zkoumá využití virtuální reality jako aktivizačního nástroje v rezidenčním zařízení i domácím prostředí a tím zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce se seniory. Součástí projektu bylo vytvoření sady virtuálních zážitků jako přirozeně stimulujícího prostředí, které respektuje nejen omezení, ale i rozvojový potenciál a psycho-spirituální potřeby seniorů. Výstupem projektu je certifikovaná metodika a metodické materiály umožňující maximální využití potenciálu této nové formy aktivizace i v „nevirtuálním světě“ seniora.

Publikační výstupy:

 • Suchomelová, V., Lhotská, L., & Tetourová, R. (2022). Virtuální realita a její využití (nejen) v domovech pro seniory. Nakladatelství Jihočeské univerzity
 • Suchomelová, V., Diallo, K. & Vavrečka, M. (2021). Virtuální realita jako prostředek k naplnění specifických potřeb seniorů. Sociální práce/Sociálna práca. 2021, 21(6), 5-18.
 • Suchomelová, V., Lhotská, L., Husák, J. (2021).  Virtual Reality as a Tool for Keeping the Elderly Active: Selected Issues. In H. Georgi (Ed.), Ageing 2021: Proceedings of the 5th Gerontological Interdisciplinary Conference (pp.160-167). Prague College of Psychosocial Studies.https://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf
 • Suchomelová, V., Diallo, K. (2019). Virtuální realita jako způsob aktivizace v domovech pro seniory. Geriatrie a Gerontologie, 8(3), 115–118. 

 

Audiovizuální ukázky výstupů VIREAS

 • Virtuální realita vtáhne seniory do děje: na procházku do virtuálního lesa
  Virtual reality draws seniors into the action: a walk in the virtual forest
  https://www.youtube.com/watch?v=I2SIOqL0-7E
 • Virtuální realita vtáhne seniory do děje: cvičení paměti v centru Českých BudějovicVirtual reality draws seniors into action: memory training in the center of České Budějovice
  https://www.youtube.com/watch?v=NZPP1P5DvmM
 • Virtuální realita vtáhne seniory do akce: kdo si všimne palmy v českém lese? 
  Virtual reality draws seniors into action: who notices palm trees in the Czech forest?
  https://www.youtube.com/watch?v=y0024ElCAaM
 • Virtuální realita vtáhne seniory do děje: z virtuálního nádraží do Jižních Čech a do Rakouska 
  Virtual reality draws seniors into the action: from the virtual train station across South Bohemia and Austria
  https://www.youtube.com/watch?v=MUP5ZfGps-I&t=4s

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1