Pastoračně-psychologické poradenství

V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 JE V PROVOZU fakultní pastorační a psychologická poradna, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice, 1. patro, místnost 115 C.


PORADENSKÉ HODINY V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

teolog, katolický duchovní, terapeut

kontakt: kristan@tf.jcu.cz

 

dle domluvy

doc. Michal KAPLÁNEK, Th.D.

teolog, katolický duchovní

kontakt: kaplanek@tf.jcu.cz

středa 16:00 - 17:00 hod.

bez objednání

Pokud vyučující nebude přítomen v poradně, najdete ho v kanceláři 4.26.

Mgr. Peter MADÁR

teolog, katolický duchovní

kontakt: Chairias@gmail.com

středa 15:00 – 16:00 hod.

v místnosti 115

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.  

teolog, katolický duchovní

kontakt: srajer@tf.jcu.cz

středa 13:00 - 13:45 hod.

Nejlépe dle předběžné domluvy (mail, tel, osobně), platí i pro jiné možné termíny!

Pro studenty KS dle předchozí domluvy v kanceláři 4.45.

Mgr. et Mgr. Karolina DIALLO, Ph.D.

psycholog

kontakt: kdiallo@tf.jcu.cz

dle domluvy

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

dramaterapeut
pomoc a podpora při zvládání vztahových a výchovných problémů
podpora při zvládání práce s časem - práce s jeho nedostatkem a smysluplným naplněním
syndrom vyhoření

kontakt: suda@tf.jcu.cz

středa 9:30 - 12:00 hod.

nebo dle domluvy

Pokud vyučující nebude přítomen v poradně, najdete ho v kanceláři 4.20.

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

psycholog
pedagogicko-psychologické poradenství
pomoc a podpora při zvládání studijních obtíží, vztahových a osobních problémů
podpora při hledání cest ke smyslupnému naplňování volného času

kontakt: jnota@tf.jcu.cz

čtvrtek 10:30 - 11.00, 11.30 - 12:00 hod.

nebo dle domluvy mailem

Pokud vyučující nebude přítomen v poradně, najdete ho v kanceláři 4.20.

prof. Mgr. Jaroslav VOKOUN, Th.D.

ekumenický teolog,
evangelický duchovní

kontakt: vokoun@tf.jcu.cz

dle domluvy

Mgr. Karel ŠIMR, Th.D.

teolog, evangelický duchovní
krizový pracovník

kontakt: simr@tf.jcu.cz

dle domluvy

Pokud není uvedeno jinak, je příslušný pracovník ve výše uvedených časech v poradenské místnosti 115C přítomen.

Vzhledem k tomu, že může probíhat schůzka s dalším klientem, zájemcům o rozhovor doporučujeme, aby se předem objednali e-mailem, telefonicky či osobně. Totéž platí v případě, pokud se chcete domluvit na jiném možném termínu.  

 


Co je pastorační a psychologické poradenství na TF JU?

  • prostor pro individuální rozhovory o duchovních otázkách nebo osobních problémech;
  • v konzultační místnosti 115C v 1. patře budovy TF JU je pravidelně vyhrazený čas, ve kterém vám bude k dispozici k rozhovoru některý z kněží nebo z psychologů působících na fakultě;
  • rozsah fungování poradny – dohromady cca 7 hodin týdně;
  • poradna je obsazena podle přiloženého rozvrhu;

 

Důvod a vývoj záměru zřízení pedagogicko-psychologické poradny

Vědecká i pedagogická činnost Teologické fakulty Jihočeské univerzity je postavena na spolupráci společenských věd s teologií. Teologická fakulta připravuje jak pastorační, tak i sociální a pedagogické pracovníky. Tyto profese se dají chápat jako profese pomáhající. Proto také mezi vyučujícími jsou odborníci na tuto oblast, kteří – vzhledem k svému vlastnímu profesnímu zaměření – chápou pastoraci také jako pomoc lidem při jejich problémech. Tato pomoc je součástí diakonického poslání církve. Mezi formy pomoci patří jednorázová porada, tak i déletrvající osobní nebo duchovní doprovázení.

Katedra praktické teologie plánovala tento záměr již několik let. Vzhledem k realizaci půdní vestavby vznikla v budově fakulty možnost využít jednu z konzultačních místností k tomuto účelu. Poradna byla v r. 2017 přestěhována do 1. patra. Ze zkušeností z předešlých let je patrné, že je o tuto nabídku zájem.

Vyučující na fakultě zajišťují tuto činnost v rámci svého pracovního úvazku bezplatně.