Chci studovat na TF

Naše fakulta se orientuje na vzdělávání laiků a široké veřejnosti. V bakalářských, magisterských a doktorských oborech se zaměřujeme na spojení teologických, etických a pastoračních témat s pedagogickými, sociálními a mediálními. V evropské vědecké špičce zaujímáme přední místo na poli filosofie. Jsme otevřená a moderní instituce, vzdělávající osoby všech generací a motivujeme k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot.
Studijní obory
Proč studovat na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích?
V lednu 2016 jsme oslovili studenty Teologické fakulty JU v ČB s prosbou, zda mohou říci, proč studovat na Teologické fakultě. Zde jsou názory některých z nich….
Jak podat přihlášku?
Podmínky doplňujícího přijímacího řízení 2019/20
Podmínky přijímacího řízení 2019/20
Přijímací řízení 2019/20: důležitá data
Doplňující přijímací řízení 2019/20: důležitá data
Doporučená literatura k přijímacímu řízení
Jak probíhá kombinované studium?
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Informace o přijímacím řízení 2018/2019
Přijímací řízení proběhlo 11. - 15. 6. 2018 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 30. - 31. 8. 2018. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2018. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Informace o přijímacím řízení 2017/2018
Přijímací řízení proběhlo 12. - 16. 6. 2017 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 31. 8. a 1. 9. 2017. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2017. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Informace o přijímacím řízení 2016/2017
Přijímací řízení proběhlo 13. - 17. 6. 2016 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 7. 9. 2016 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 22. 6. 2016 a pro obor Charitativní práce dne 21. 9. 2016. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Informace o přijímacím řízení 2015/2016
Přijímací řízení proběhlo 8. - 12. 6. 2015 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 2. 9. 2015 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 17. 6. 2015. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Výsledky přijímacího řízení

MENU