Studium

Studijní obory
Chci studovat na TF
Naše fakulta se orientuje na vzdělávání laiků a široké veřejnosti. V bakalářských, magisterských a doktorských oborech se zaměřujeme na spojení teologických, etických a pastoračních témat s pedagogickými, sociálními a mediálními. V evropské vědecké špičce zaujímáme přední místo na poli filosofie. Jsme otevřená a moderní instituce, vzdělávající osoby všech generací a motivujeme k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot.
Pro studenty bakalářských a magisterských oborů
Studijní oddělení
Informace o doktorských studijních oborech
Pokud uvažujete o podání přihlášky do doktorských studijních programů: Filozofie, Charitativní práce a Teologie, neváhejte. Termín 31. 7. 2019 se blíží.
Koleje a menzy JU
Nabídka kurzů pro veřejnost
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Pastoračně-psychologické poradenství
V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 JE V PROVOZU fakultní pastorační a psychologická poradna, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice, 1. patro, místnost 115 C.