Studium

Studijní obory
Jak podat přihášku
Přijímací řízení
Pro studenty bakalářských a magisterských oborů
Studijní oddělení
Doktorské studium
Pokud uvažujete o podání přihlášky do doktorských studijních programů: Filozofie, Charitativní práce a Teologie, neváhejte. Termín 31. 7. 2019 se blíží.
Koleje a menzy JU
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Nabídka kurzů pro veřejnost
Pastoračně-psychologické poradenství
V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 JE V PROVOZU fakultní pastorační a psychologická poradna, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice, 1. patro, místnost 115 C.
Proč studovat na Teologické fakultě JU