Spiritualita a etika v sociální práci

  • Fakulta: Teologická
  • Typ studia: doktorský
  • Doba studia: 4 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: kombinovaná
  • Kód programu: P0923D240007

Popis programu

Doktorský studijní program navazuje na předchozí bakalářský (Sociální a charitativní práce) a navazující magisterský studijní program (Etika v sociální práci), uskutečňované na Teologické fakultě JU. Tomu odpovídá i studijní plán tohoto programu: Studium je realizováno jako teoretické studium sociální práce, při kterém je kladem důraz na znalosti a dovednosti (výzkumné metody) z oboru sociologie a epistemologické otázky spojené s interdisciplinárním přístupem na pomezí sociálních a humanitních věd. Studium dále prohlubuje interdisciplinárním studiem spirituality (religionisticko-sociologické, filosofické a teologické pochopení spirituality) nebo etiky (filosofická etika a teologická etika), a nakonec přechází buď do studia spirituality v sociální práci, nebo etiky v sociální práci.

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z následujících částí:
- písemný jazykový test
- ústní pohovor:
  • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru
  • nad písemným návrhem projektu k disertaci

Kontakt

doc. Michal Opatrný Dr. theol.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1