Habilitační řízení

Řád habilitačního řízení na TF JU
Opatření děkana č. 235/2015, kterým se vydává Řád habilitačního řízení a řád řízení ke jmenování profesorem na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
Ukončená habilitační řízení
Zahájená habilitační řízení
Oznámení o konání habilitačních řízeních