264/2018 z 19. 3. 2018

Harmonogram akademického roku 2018/19

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

Číslo: 264/2018                                             České Budějovice, dne 19. 3. 2018

 

 

Stanovuji tímto následující harmonogram ak. roku 2018/2019.

 

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

 

 

AKADEMICKÝ ROK                                                                         1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

 

ZIMNÍ SEMESTR                                                                             1. 9. 2018 – 31. 1. 2019

 

Zveřejnění rozvrhu výuky pro zimní semestr                                                do 21. 5. 2018

Povinný zápis pro 2. a vyšší ročníky (dle čl. 20 odst. 1 SZŘ JU)              28. 5. (8:00) – 8. 6. 2018

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů                                                 do 7. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníku do studia na TF JU                                                 

prezenční studium                                                                                          13., 17. 9. 2018

náhradní termín                                                                                                     24. 9. 2018

kombinované studium                                                                                            14. 9. 2018

Upřesňující zápis (dle čl. 21 odst. 3 SZŘ JU)                                                 19. – 26. 9. 2018

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech)

prezenční studium                                                                                           do 12. 10. 2018

kombinované studium                                                                                      do 13. 10. 2018

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu                                          do 13. 10. 2018

Slavnostní zahájení akademického roku                                                         

imatrikulace studentů 1. ročníku                                                                       3. 10. 2018, 14:30 hod.

bohoslužba v Katedrále sv. Mikuláše                                                                 3. 10. 2018, 16:00 hod.

Výuka

prezenční studium                                                                         1. 10. – 22. 12. 18, 7. 1. – 12. 1. 19

kombinované studium                                                                                6. 10., 13. 10., 20. 10. 2018

                                                                                                                3. 11., 10. 11., 24. 11. 2018

                                                                                                                             1. 12., 8. 12. 2018

                                                                                                                                        12. 1. 2019

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za ZS v IS STAG                                    do 22. 12. 2018

Aktualizace témat závěrečných prací                                                             do 31. 10. 2018

Kontrola témat závěrečných prací (garanti, vedoucí katedry)                         do 30. 11. 2018

Možnost volby témat závěrečných prací                                                           od 1. 12. 2018

                         diplomových                                                                               do 30. 4. 2019

                         bakalářských                                                                              do 30. 6. 2019

Zveřejnění okruhů k SZZ                                                                                   do 30. 11. 2018

Zimní prázdniny                                                                                  27. 12. 2018 – 4. 1. 2019

Zkouškové období

prezenční studium                                                                                         14. 1. – 15. 2. 2019

kombinované studium                                                                                     14. 1. – 30. 3. 2019

Studentské hodnocení výuky                                                                       14. 1. – 15. 2. 2019

Uzavření předmětů a klasifikace za zimní semestr

prezenční studium                                                                                                  do 15. 2. 2019

kombinované studium                                                                                             do 30. 3. 2019

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách

prezenční studium                                                                                                  do 22. 2. 2019

kombinované studium                                                                                               do 6. 4. 2019

Den otevřených dveří                                                                                               18. 1. 2019

 

 

LETNÍ SEMESTR                                                                                     1. 2. 2019 – 31. 8. 2019

 

Zveřejnění rozvrhu výuky pro letní semestr                                                            do 7. 1. 2019

Povinný zápis pro letní semestr (dle čl. 20 odst. 1 SZŘ JU)                       14. 1. (8:00) – 25. 1. 2019

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů                                                          do 6. 2. 2019

Upřesňující zápis (dle čl. 21 odst. 3 SZŘ JU)                                                         11. – 15. 2. 2019

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech)

prezenční studium                                                                                                    do 22. 2. 2019

kombinované studium                                                                                               do 23. 2. 2019

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu                                                    do 2. 3. 2019

Výuka

studenti prezenčního studia přihlášení ke SZZ                                                     18. 2. – 26. 4. 2019

ostatní studenti prezenčního studia                                                                    18. 2. – 18. 5. 2019

kombinované studium                                                                                                   23. 2. 2019

(pozn. 2. 3. a 23. 3. 2019 výuka pouze dopoledne, odpoledne rezervováno pro zkoušení)

                                                                                                         2. 3., 9. 3., 23. 3., 30. 3. 2019

                                                                                                                  6. 4., 13. 4., 27. 4. 2019

                                                                                                                           11. 5., 18. 5. 2019

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za ZS v IS STAG                                              do 27. 4. 2019

Souvislá praxe (prezenční studium)

SCHP (Bc.)       2. ročník                                                                                       4. 3. – 24. 3. 2019

ESP (NMgr.)   1. – 2. ročník                                                                                    4. 3. – 24. 3. 2019

PVČ (NMgr.) 1. ročník                                                                                           11. 3. – 24. 3. 2019

Odevzdání hotových bakalářských a diplomových prací                                           do 30. 3. 2019

Přihlášení na termín státních závěrečných zkoušek (IS STAG)

květen/červen                                                                                                               do 31. 3. 2019

září                                                                                                                             do 15. 6. 2019

Zkouškové období                                                                                                20. 5. – 7. 9. 2019

Studentské hodnocení výuky                                                                               20. 5. – 7. 9. 2019

Uzavření předmětů a klasifikace za letní semestr                                      

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen                                                         do 11. 5. 2019

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září                                                                       do 30. 6. 2019

ostatní studenti                                                                                                            do 7. 9. 2019

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen                                                        do 13. 5. 2019

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září                                                                        do 4. 7. 2019

ostatní studenti                                                                                                          do 14. 9. 2019

Státní závěrečné zkoušky

květen/ červen                                                                                                      27. 5. – 7. 6. 2019

září                                                                                                                       2. 9. – 6. 9. 2019

Přijímací zkoušky

Bc. / NMgr.                                                                                    10. – 14. 6. 2019 (náhr. 18. 6. 19)

Ph.D.                                                                                                                12. 2. a 20. 6. 2019

Promoce absolventů                                                                                               

termín červen                                                                                                    24. 6. a 28. 6. 2019

termín září                                                                                                                    4. 10. 2019

Letní prázdniny                                                                                         1. 7. 2019 – 16. 8. 2019

 

České Budějovice, dne 19. 3. 2018

 

 

                                                                                                         doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                                                               děkan TF JU

MENU