206/2012 z 31. 12. 2012

Opatření děkana vymezující pravomoci, povinnosti a odpovědnost garantů oborů, garantů předmětů, vedoucích kateder a předsedů komisí státních závěrečných zkoušek a agendu kolegia děkana a fakultní akreditační komise

application/pdf sb_206.pdf — 1354 KB

MENU