262/2018 z 16. 4. 2018 - dodatek č. 1

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 262/2018 – dodatek č. 1                                             České Budějovice, dne 16. 4. 2018

 

 

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (opatření děkana TF JU č. 262/2018)

 

Na návrh děkana Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích se do Části II (Pracoviště fakulty) a Přílohy č. 1 Organizačního řádu TF JU zařazuje samostatné pracoviště přímo podřízené děkanovi fakulty - knihovna J. P. Ondoka.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. 4. 2018 po schválení Akademickým senátem TF JU.

 

 

            ……….………………………………………….

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                                                                                                 děkan TF JU

MENU