243/2016 z 14. 11. 2018 - dodatek č. 1

Dodatek k opatření děkana č. 243/2016 o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 243/2016 – dodatek č. 1                         České Budějovice, dne 14. 11. 2018

 

 

Dodatek k opatření děkana č. 243/2016 o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)

 

 

 

Tento dodatek mění Opatření děkana č. 243/2016, o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby). Bod 3, řádek P tabulky zní následujícím způsobem:

 

P. ostatní žádosti o nenárokové administrativní úkony (vyhotovení výpisu průběhu studia, vystavení potvrzení o řádném absolvování studia před vystavením diplomu apod.)

602040104

100,–

 

České Budějovice dne 14. 11. 2018

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 7. 11. 2018

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

MENU