257/2017 z 24. 11. 2017

Metodický pokyn k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 257/2017                                                   České Budějovice, dne 24. 11. 2017

 

 

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

1. Akademičtí a vědečtí pracovníci jsou hodnoceni obvykle jednou ročně. Nadřízený pracovník provede toto hodnocení především na základě informací z univerzitního systému Hodnocení akademických pracovníků (HAP), avšak v úvahu bere také: výsledky publikační činnosti za posledních pět let, přičemž zohledněn je nejen počet a druh publikací, ale především jejich kvalita a využitelnost pro zajištění/garanci předmětu/oboru; výsledky hodnocení akademických a vědeckých pracovníků za posledních pět let; aktuální grantovou činnost; případně bere v úvahu další kritéria významná pro rozvoj kateder či oborů. Respektuje kritéria stanovená ve Mzdovém předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

2. S výsledky tohoto hodnocení a případnými návrhy na změny výše mzdového tarifu a/nebo výkonnostní prémie je svým nadřízeným seznámen každý pracovník písemně, což stvrdí svým podpisem. V případě svého nesouhlasu s hodnocením nebo s návrhy nadřízeného může připojit své vyjádření v písemné podobě. Návrh a případné vyjádření pak budou předány děkanovi. 

 

3. Termín pro podání písemných návrhů na změnu výše mzdového tarifu a/nebo výše výkonnostní prémie děkanovi je vždy do konce května aktuálního roku. Do konce června aktuálního roku rozhodne děkan o každém návrhu tak, aby mohla být příslušná změna ve mzdě realizována od července aktuálního roku.  

 

4. Písemné hodnocení pracovníků a návrhy nadřízených pracovníků na jejich zařazení i rozhodnutí děkana jsou uloženy v listinné podobě na personálním oddělení TF JU ve složce každého pracovníka/zaměstnance. 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

               děkan TF JU

MENU