Aktuálně

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 
Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Souhrnná nabídka česko-amerického programu vládních stipendií pro akademický rok 2018/2019 v rámci Komise J. Williama Fulbrighta. Více info po kliknutí zde.

Aktuality v akademickém roce 2016/2017

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 
Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

 • Fulbrightova stipendia na akademický rok 2018/2019

  Souhrnná nabídka česko-amerického programu vládních stipendií pro akademický rok 2018/2019 v rámci Komise J. Williama Fulbrighta. Více info po kliknutí zde.

 • Organizace AMFI nabízí pozice na stáže v Itálii

Bližší informace v brožuře zde. Aktulání pozice na webu: http://www.amfinternational.org/internships-and-experiences  a na Facebook Reviews .

 • Nabídka stipendijních pobytů v Korejské republice

Jedná se o 7 stipendijních míst k absolvování letního kursu korejštiny 2017 v Korejské republice
Podrobnou informaci o této nabídce najdete na webových stránkách AIA http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=20
Termín pro odevzdání přihlášek je 19. dubna 2017 do 12:00 hodin.

 • Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA na ak. rok 2018/2019

Studentům a absolventům vysokých škol, kteři k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. záříi (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, napr. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Informace najdete zde a na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia, (včetně přihlášky a podrobného popisu programu).

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitska 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452,
e-mail:
semancova@fulbright.cz, http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

 • Informace k webináři “Why to study in Asia?”

“Why to study in Asia?” - webinar on Friday, March 24th at 10.00am (CET), info leaflet here.
We at Asia Exchange ( http://www.asiaexchange.org/studying-in-asia/ ) help students to reach Asian universities for study abroad semesters in the most convenient and affordable way. It’s been our utmost pleasure to promote internationalization, student mobility and studying in Asia for the past 10 years already.
In the webinar, we are speaking about general b...enefits of studying in Asia, introducing our 12 partner universities shortly and telling more about studying in Asia in general.
Webinar registration: https://zoom.us/w…/register/fc7ce1355fe55990dc2040ba88984b7b

ASIA EXCHANGE | Study Abroad Programs
Vuorikatu 3, 33100 Tampere, Finland
www.asiaexchange.org

 • Uzávěrka přijímání žádostí na krátkodobá stipendia DAAD 1.5.2017

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů:
„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“,
„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)
„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)
„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

Uzávěrka 1. května 2017 se vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu od prosince roku 2017 do května roku 2018.
Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de
Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

 • 26.6. - 5.7.2017 Student Conference in Maribor 2017 na téma »Your small steps, your BIG change«

Bližší informace níže a zde: www.scim.si.
Účastnický poplatek: 100 EUR + úhrada vlastních cestovních nákladů. Možnost podat si přihlášku do 3.4.2017. SCiM is an international student conference where each year more than 60 students from all around the world gathers to not only attend different workshops, but also take part in the other activities of the conference. The main purpose of the conference is to unite students from different countries in one place where they have the opportunity to gain new knowledge..., network and create valuable connections. Besides main workshops students also have the opportunity to experience the city of Maribor through different activities, explore Slovenia on a two-day excursion and establish new friendships.
This year's theme is »Your small steps, your BIG change« and it is dedicated to personal development. Participants will have a chance to attend various workshops that will give them knowledge from different aspects of everyday life.

 • Kurz bulharského jazyka v létě 2017, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017

AIA informuje o PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí na kurz bulharského jazyka v létě 2017 v Bulharsku. Kurz pořádá Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017 (podrobnosti viz http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar). K dispozici jsou 4 místa.
Podání přihlášky
1/ školou potvrzený Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/…/akadem…/53_mezinarodni_smlouvy-formular/),
2/ formulář přihlášky do Sofie – viz... příloha
3/ přílohy dle seznamu - viz příloha
Uzávěrka:
Kompletní přihlášku je třeba doručit na naši níže uvedenou adresu nejpozději do úterý 12.4. 2017.
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Bulharská strana hradí účastníkům bezplatné ubytování a stravování na kolejích (v penzionu) a výukový a kulturní program, který je neoddělitelnou součástí programu. Účastníci kurzu si hradí cestu do místa konání a zpět a zdravotní pojištění. O úhradu nákladů na cestovné mohou uchazeči požádat zahraniční oddělení své domovské univerzity, které částku refunduje MŠMT.

 • Nabídka BW stipendií ke studiu na University of Applied Sciences, Freiburg, Německo v akademickém roce 2017/2018

Partnerská univerzita, University of Applied Sciences in Freiburg, Německo informuje, že běží otevřené výběrové řízení na na BW stipendijní program pro studium v ak. roce 2017/2018. Student TF JU se může přihlásit k pobytu na 3-10 měsíců, studijní výsledky mu budou započteny do studia na naší domácí fakultě. Termín podání přihlášek: 30.3.2017, zde vyhlášení a informace a též přihláška. Stipendium je vyšší než v případě Erasmu+, tj. 500 EUR měsíčně pro Bc. studenty, 600 EUR měsíčně pro Mgr. studenty.

 • Nabídka 1-ročního stipendia pro české a slovenské studenty na pokrytí studia na University of Nebrasca Lincoln v ak. roce 2017/2018

Nabídka 1-ročního stipendia pro české a slovenské studenty na pokrytí studia na University of Nebrasca Lincoln. Stipendium pokrývá: cestu do USA a zpět, školné, ubytování a stravné, poplatky za 1 akademický rok. Uzávěrka přihlášek 1.3.2017. Více informací na https://global.unl.edu/cost/#scholarships/robitschek-application .

 • Radboud University Summer School 2017

Radboud University, Nijmegen, Holandsko organizuje ve dnech 6. - 18.8. 2017 Radboud Summer School 2017. Na výběr jsou tyto kurzy:
http://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/all-courses/ . Vzhledem k partnerství s touto univerzitou mohou studenti TF JU získat slevu 15% na kurzovném, v případě early bird přihlášky před 1.4.2017 se bude jednat o slevu 25%.

 • Nabídka 4týdenních letních studií v Chonnam National University, Jižní Korea, 26.6. - 22.7.2017

Až 3 studenti JU mohou získat snížení poplatků o poplatky za výuku a za ubytování. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Mgr. Karolinu Půrovou, purova@tf.jcu.cz, nominace musí být zaslány nejpozději do pátku 17.2.2017. Souhrnná brožura zde.


 • Pracovní stáže v Českých centrech v zahraničí se stipendiem v rámci programu Erasmus+

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 9. 2. 2017 do 14.00 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení na Erasmus+ stipendijní studijní pobyty, pracovní stáže a absolventské pracovní stáže v zahraničí v zimním a letním semestru 2017/2018

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 9. 2. 2017 do 14.00 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení na krátkodobé stipendijní studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí v rámci fakultních stipendií/stipendií IP 2017 v kalendářním roce 2017

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláška zdeTermín podání přihlášek: ÚTERÝ 31. 1. 2017 do 14.00 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení na praktické stáže v organizaci Njovu, o.p.s., Lusaka, Zambie, v Africe v rámci programu ´Internacionalizace TF JU´, IP 2017 v kalendářním roce 2017

Veškeré informace o výběrovém řízení zde. Přihláška zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: ÚTERÝ 31. 1. 2017, 14.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, purova@tf.jcu.cz .

Pro Vaši informaci si prosím přečtěte i toto Poučení před odjezdem do Zambie . Možno též nahlédnout do Záveřečné zprávy zde studentky Radky Slavíčkové z roku 2014.

 • Nabídka stipendií francouzské vlády na výzkumné stáže v ak. roce 2017/2018

Informace o stipendiích francouzské vlády na výzkumnou stáž, ttéž v oblasti humanitních a společenských věd, termín přihlášek 10. března 2017, 17:00, bližší informace viz tento letáček a na www zde: http://www.ifp.cz/BGF-2017-ST .

 • Nabídka ročního stipendia ´Robitschek scholarship´ ke studiu na University of Nebrasca Lincoln v ak. roce 2017/2018

Nabídka ročního stipendia ´Robitschek scholarship´ pro české studenty ke studiu na University of Nebraska Lincoln, bližší v tomto průvodním dopise a letáčku, též zde na webu: https://global.unl.edu/cost/#scholarships/who-is-robitschek .

 • Nabídka účasti na více jak 40 kurzech letní školy Radboud Summer School, v Nijmegenu, Holandsku

Partnerská universita TF JU Radboud University of Nijmegen, Holandsko, pořádá ve dnech 7. - 18. 8. 2017 Radboud Summer School. Na výběr je z více jak 40 kurzů, podrobné informace zde: http://www.ru.nl/radboudsummerschool/ nebo https://www.facebook.com/radboudsummerschool .
Registrovat se je možné již nyní, pro early-bird registrace do 1.4.2017 je sleva 25%.

 • Nabídka různých druhů stáží/praxí v Irsku na 3-12 měsíců, Cork a Limerick, společnost TRANSLIT

Nabídka v těchto činnostech: Office Administrator (translation, localisation, interpreting) - by TRANSLIT, Web Developer / Graphics Design / Digital Media - advertised by VIP WEB (www.vipweb.ie), Marketing Analyst / Social Media Executive - any department, Creative Writer / Copyrighter / Editor (content creator, proofreader) - any department

The 1st position is ideal for students doing the following courses: Business Studies / Business & Language Language Studies, Applied Languages, Language & Literature, European / International / Foreign Studies, Journalism, HR / Management, Accounting & Finance. The 2nd one would suit students studying: Web/Software Development, Digital Media Design, Computer Engineering Computer Systems. The 3rd position is ideal for: Business Studies, Marketing / Advertisement, Sales, Research, Social Media, New Media, PR. The 4th position is a fantastic opportunity for: Journalis, Cultural studies, Writers / Editors.

Bližší informace v těchto souborech: příloha 1, příloha 2, příloha 3.

 • Nabídka stipendijních programů DAAD pro Českou republiku

Stipendia do SRN pro studenty bakalářských a magisterských programů, pro doktorandy a postoktorandy, pro vysokoškolské učitele. Informační letáček zde. Aktuální informace a nabídku stipendií DAAD naleznete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia, na webu www.daad.de a na Facebooku.

 • Nabídka 2 výzkumných stipendií na The Hannover institute of Philosophical Research

The Hannover institute of Philosophical Research www.fiph.de vyhlašuje soutěž na 2 výzkumná stipendia na dobu od října 2017 - července 2018, krerá jsou určena pro doktorandy nebo post-doktorandy. Uzávěrka přihlášek: 15.3.2017, bližší informace přiloženy zde v AJ a NJ.

 • Nabídka stáží v Českém centru Budapešť

Stáž 1: grafika/fotografie/video, Stáž 2: produkce/PR/organizace, uzávěrka přihlášek 30.11.2016 viz přiložený letáček 

 • Nabídka BAYHOST stipendií pro studenty magisterských a doktorských studijních programů

Bližší informace na tomto letáčku a na tomto webu, včetně informací pro studenty, kteří budou žádosti podávat poprvé.  

 • Centrum pro integraci cizinců – pobočka Jižní Čechy

Informační letáček zde.

 • Výběrové řízení na Erasmus+ výukové pobyty a školení v ak. roce 2016/2017

Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+, tj. na výukové pobyty pro akademické pracovníky a na školení pro akademické a neakademické pracovníky TF JU v 2016/2017 naleznete zde. Termín odevzdání přihlášek nejpozději do 10.11.2016, 15.00 hod.

 • Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na Erasmus+ stipendijní studijní pobyty, pracovní stáže a absolventské pracovní stáže v zahraničí v letním semestru 2016/2017

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 27. 10. 2016 do 13.00 hod.

 • Upozornění za uzávěrky stipendií DAAD

15.11.2016 pro programy: Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců, 7-10 měsíců, stipendia na celé doktorské studium, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, Nová pozvání pro bývalé stipendisty a Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele
1.12.2016: Stipendia umožňující účast na letním kurzu
Detailní informace zde: http://www.daad.cz/?menu=8

 • Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky na rok 2016/2017

AIA (Akademická informační agentura) informuje o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce.Nabídku stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, případně o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání naleznete v tomto Newsletteru, klidněte zde
 • Stipendia na základě mezinárodních smluv na studijní pobyty a letní školu v Izraeli

AIA upozorňuje na blížící se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018 do Izraele. Termín uzávěrky: 25. 11. 2016. 5 stipendií na studijní pobyty (nejméně pro absolventy bakalářských stud. programů) v délce 8 měsíců, 6 stipendií na letní školu hebrejštiny v délce 3 týdnů. Více informací zde: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17 .
 • Stipendia na roční studijní pobyt v Bavorsku (s možností prodloužení na max. 3 roky) pro zájemce o navazující magisterské nebo doktorské studium

Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku (s možností prodloužení na max. 3 roky) pro zájemce o navazující magisterské n...ebo doktorské studium. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2017/18 je 1. prosinec 2016. Informace všem zájemcům podá nově založená Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, www.btha.de).

 • Stipendia na studijní a výzkumné pobyty do Mexika na rok 2017 na základě mezinárodní smlouvy

AIA informuje o zveřejnění nabídky stipendií na studijní a výzkumné pobyty do Mexika na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o pobyty na rok 2017 pro české studenty magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorských studijních programů. Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016.

 

Aktuality v akademickém roce 2015/2016

 

 • Stipendijní program na 1semestrální studiní pobyt na Novém Zélandu

European Funding Guide, Berlín, SRN nabízí The "Dream NEW” mezinárodní stipendia na Nový Zéland. Celkem se jedná o 8 stipendií, každé  ve výši do 7,500 € na pokrytí 1 semestrálního studijního pobytu na jedné z 8mi univerzit na Novém Zélandu. Termín přihlášek: 1.9.2016. Bližší informace o tomto stipendijním programu zde: http://www.european-funding-guide.eu/…/dream-new-scholarship .

 • Stipendia italských univerzit pro studenty doktorského studia - termíny v červenci a srpnu 2016

Na straně http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/ lze nalézt nové výzvy stipendií pro doktorské studium na Milano University, Trento University, Pavia University, Politecnico Marche, IMT Lucca a  Roma 3 University.

 • DZS Newsletter 3/2016

Aktuální Newsletter 3/2016 o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce je zde, případně o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání.

Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.

 • BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) nabízí finanční stipendia pro pobyty v Bavorsku pro rok 2016

Aktivity, které mohou být podpořeny z těchto stipendií: 1. výzkumné pobyty studentů a mladých akademiků, 2. mezinárodní akademické projekty (vědecké workshopy, letní školy, blokové semináře, výjezdní semináře). Přihlášky musí být potvrzené a podané vyučujícím z vysokého  vzdělání v Bavorsku. Termín přihlášek: 15.7.2016. Detailní informace zde a též na http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/joint-call/index.html.

 • Rotary/DAAD stipendia na studijní pobyt v akademickém roce 2016/2017 na University of Oldenburg, Německo

Prodloužený termín zaslání přihlášek: 29.6.2016 mailem, formulář přihlášky zde. Bližší informace zde. Univerzita má v rámci své Školy edukačních a sociálních věd i Oddělení pedagogiky, Oddělení sociální věd, v rámci své Školy humanitních a sociálních věd též Oddělení filozofie a Oddělení teologie a náboženské výchovy. Www univerzity: https://www.uni-oldenburg.de/en/ .

 • Centrum Bavaria Bohemia nabízí místo dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby v přeshraničním dobrovolném česko-bavorském projektu


 • Canon Foundation in Europe nabízí stipendia na minimálně 3měsíční výzkumné pobyty v Japonsku

 

 • 9. letní škola na Filosofické fakultně, Universitě v Mariboru, Slovinsko

Filosofická fakulta, Univerzita v Mariboru, Slovinsko pořádá v době od 3. - 10. 7.2016 9. letní školu na téma: ASPECTS OF MIGRATION: HISTORICAL AND CURRENT. Účast na letní škole je BEZ POPLATKŮ, ubytování s plnou penzí je též ZDARMA. Vhodné pro bc. a mgr. studenty historie, geografie, filosofie, psychologie a dalších humanitních a společenských věd. Za účast na letní škole obdrží studenti 3 ECTS kredity, které budou započítány do studia. Bližší informace najdete zde. On-line registrace nejpozději do 13. 6. 2016 na: https://docs.google.com/forms/d/1SErK5ZAJ6gCpAuG9FzjRqUYpLN7JVF521-w9uIyZLc8/viewform?c=0&w=1.  

 • Pracovní stáže na Slovensku

Placement Slovakia nabízí VŠ studentům a VŠ absolventům pracovní stáže v délce trvání 2 měsíce (bez nároků na plat, ale s Erasmus+ grantem) nebo 5 měsíců (navíc s ubytováním zdarma). Více informací v tomto letáku nebo na webu: http://www.placementslovakia.com/internships
 • GFPS nabízí česko-německý jazykový tandemový kurz v Perninku v Krušných horách v období 12. – 26.8.2016

Organizace GFPS (Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e. V.) pořádá ve dnech 12.–26.8.2016 česko-německý jazykový tandemový kurz v ...Perninku v Krušných horách. Tandemová metoda spočívá v tom, že se kurzu každoročně účastní deset studentů z každé participující země a po dobu dvou týdnů společně zlepšují své jazykové dovednosti.
Kurz je koncipován především pro vysokoškolské studenty, kteří mají středně pokročilé znalosti němčiny. Hlavním předpokladem účasti je chuť aktivní komunikace a zapojení se do intenzivní německo-české kulturní výměny se zábavným programem. Zároveň je dbáno na pestré složení účastníků dle jejich studijního zaměření. Prostřednictvím této diversity se každoročně v rámci kurzu vytváří dynamická a pestrá skupina mladých lidí různých názorů a pohledů, což přispívá ke vzniku zajímavých a všestranně obohacujících témat k diskuzím.
Tandemový kurz je finančně většinově podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
Účastnický poplatek pro české účastníky činí 4 200 Kč.
V ceně jsou zahrnuty:
- Jazyková výuka vedená profesionálními lektory, učební materiály
- Ubytování
- Celodenní strava
- Dva celodenní výlety (jeden v ČR, jeden do Německa)
- Volnočasové aktivity
- Certifikát o účasti na kurzu
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2016
Více informací o programu je možné získat zde: http://gfps.cz/projekte/tandem.html .

 • Letní kurz jazyka a mexické kultury 2016

Velvyslanectví Mexika v České republice informuje o vypsání vládních stipendií Mexika za účelem realizace Letního kurzu jazyka a mexické kultury 2016, které je ...zveřejněno na následující webové stránce:
http://www.gob.mx/…/Convocatoria_CursoVerano_Cultura_Mexica… .
Dokumentace musí být odevzdána na Velvyslanectví Mexika v České Republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1) nejpozději do 17. května 2016 do 17:00 hod.
Pro rok 2016 jsou České republice nabídnuta tři stipendia.

 • Jagellonian University v Krakowe, Polsko, vyhlašuje výběrové řízení na stipendia z Fondu královny Jadwigy

Fond královny Jadwigy podporuje akademiky a studenty doktorských stuijních programů, stipendium je určeno na výzkumný pobyt v délce 1 měsíce v období říjen 2016 - červen 2017, (v ojedinělých případech i delší). Výše stipendia 1500 zł., držitelé stipendia budou mít taktéž zajištěno ubytování na kolejích a základní lékařskou péči. Uzávěrka přihlášek: 15.června 2016. Bližší informace na těchto stránkách:  http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga , formulář přihlášky je zde, pravidla Fondu královny Jadwigy zde a kritéria výběru jsou zde. Součástí Jagellonian University v Krakově je i Filosofická fakulta, která se skládá z 5ti institutů: Filosofie, Pedagogika, Psychologie, Religionistika, Sociologie.

 • TF JU nabízí účast v intenzivním jazykovém kursu německého jazyka v září 2016 v Pasově

Ve spolupráci s biskupstvím v Pasově pořádá TF JU stjeně v jako minulých letech intenzivní jazykový kurs němčiny s bohatým kulturním programem. Jazykový kurs se koná v době od 5. – 17. září 2016, je určen především pro studenty, absolventy a zaměstnance teologické fakulty a pracovníky v církevních organizacích. Bližší informace najdete zde. V případě zájmu si stáhněte a vyplňte tutu přihlášku, podepište a nejpozději do 17. 6. 2016 odevzdejte Mgr. Martě Rynešové, (osobně do kanceláře č. 4.51 (3. patro), do její poštovní schránky na TF, případně oskenovanou mailem na adresu: rynesova@tf.jcu.cz). Do konce června budou přihlášky vyhodnoceny a bude vytvořen seznam účastníků a náhradníků. Neváhejte využít této mimořádné možnosti zdokonalit se v němčině!

 • Newsletter Domu zahraniční spolupráce

Newsletter 2/2016 s aktuální nabídkou stipendijních pobytů zde.

 • Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezivládní dohody

Jedná se o postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců a stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonskus nástupem v roce 2017. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 20. května 2016 do 12.00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Doporučuje se, aby zásilku označili slovy "JAPONSKO – STIPENDIA". Upozorňujeme, že každého uchazeče musí doporučit MSMT příslušná škola (viz podrobné informace níže). Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici na http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html (bod (2) "Research Students" se týká postgraduálních stipendií, bod (3) "Undergraduate Students" stipendií k absolvování vysokoškolského studia). Uchazečky/uchazeči nemusí odevzdat před prvním kolem výběrového řízení potvrzení o zdravotním stavu. 

Termín písemných testů a pohovorů bude zveřejněn dodatečně. Pozvánky rozešle přihlášeným uchazečům/uchazečkám, jejichž přihláška splní veškeré formální náležitosti, Velvyslanectví Japonska v Praze. K pohovorům budou pozváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které úspěšně absolvují písemné testy.

Každý uchazeč/uchazečka si musí udělat vlastní kopii veškeré dokumentace, kterou pro účely výběrového řízení odevzdá. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby jednotlivé části dokumentace nesešívali (výjimku tvoří dokumenty, které zapečetí notář nebo soudní tlumočník nebo vysoká škola).

Bližší informace: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

 • Nabídka 3 stipendijních míst pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v ak. roce 2016/2017

Jednostranná nabídka vlády Kuvajtu, která České republice nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2016/2017. Přihlášky se zasílají velvyslanectví České republiky ve Státu Kuvajt do 20. května 2016 (jde o datum doručení, tj. nejpozději v tento den již musí být přihlášky v Kuvajtu, na adrese velvyslanectví). V rámci stipendia je plně hrazeno, resp. poskytnuto zdarma: vstupní víza, ubytování, studium, zdravotní pojištění, plná penze včetně nápojů, zpáteční letenka, měsíční kapesné činí 100 KWD. Podrobné informace jsou zveřejněny na naší webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=71 .

 • Nabídka stipendií německé katolické nadace KAAD

Stipendia pro zdatné studenty (po 6. semestru) a badatele (od magisterského studia výše), kteří jsou praktikujícími katolickými křesťany (toto pravidlo však neplatí výlučně –KAAD občas udělí stipendium také aktivním členům jiných křesťanských církví) a kteří ovládají německý jazyk na takové úrovni, aby byli schopni v Německu studovat. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení. Délka stipendia činí 2 - 36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění. Nejbližší uzávěrka pro zaslání žádostí je 30. června 2016. Ústní pohovory se pak budou konat během července / srpna. Bližší informace zde a na tomto letáčku.

 • Nabídka stipendií dobrovolnické organizace GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.)

Stipendia dobrovolnické organizace GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.), která nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech oborů semestrální stipendia na zimní semestr 2016/2017 na německé vysoké školy s cílem podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Přihlášky se zasílají naskenované do 22. 4. 2016 na adresu: lenka.jansova@gfps.cz

Požadavky na zájemce:

 • student denního studia české VŠ
 • věkový limit je 30 let
 • mít zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 • komunikativní znalost německého jazyka (cca. B2)
 • české občanství

Výše stipendia je 580 € měsíčně a je udělováno na 5 měsíců. Bližší informace zde a jsou k dispozici na webové stránce www.gfps.cz

 • Nabídka 1 stipendijního místa na MGIMO, Ruská federace

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 1 místo k bezplatnému vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2016/2017. Bližší informace zde.
 • Nabídka stipendií doktorandského a post-doktorandského stupně Francouzského velvyslanectví v ČR

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendia francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech a stipendia na 1 až 3 měsíční stáž ve všech vědních oborech. Bližší informace o studiu pod dvojím vedení zde a o 1 až 3 měsíčních stážích zde.

 • Radboud University zveřejnila seznam letních kurzů Radboud Summer School v době od 31. 7. - 12. 8. 2016

Bližší informace najdete zde: http://www.ru.nl/radboudsummerschool/ . Studenti TF JU mohou uplatnit slevu, bližší info v průvodním dopise zde

 • Mozaika - bulletin evropských příležitostí (spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Nové číslo zde: http://www.naerasmusplus.cz/file/1951/mozaika_leden_2016.pdf .
V aktuálním čísle mimo jiné najdete odpovědi na často kladené otázky týkající se programu Erasmus+. Dále se Vám představí program Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých. V galerii projektů se můžete seznámit s Česko-rakouským programem AKTION.


 • InterCultur gemeinnützige GmbH pořádá Summer Academy on Intercultural Experience v Karlsruhe, Německu stipendijních pobytů v Korejské republice

Termín 18. - 29. července 2016. Probíhá v anlgičtině, je určena pro všechny ve věku 18 - 35 let, tj. pro studenty a mladé odborníky. Bližší informace o letní akademii zde. Též na tomto informačním letáku. Do 31. března 2016 je možné požádat o stipendium.   

 • Nabídka stipendijních pobytů v Korejské republice

AIA z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR upozorňuje na aktualizovanou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Korejské republice: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=20 .Termín pro odevzdání přihlášek je 22. březen 2016 (do 15:00 hodin).

 • Nabídka účasti na letních školách, tzv. Sommerkollegs, v létě 2016 v rámci programu AKTION ČR - Rakousko

  V tandemu se studenty z Rakouska má 2 x 27 studentů možnost během tří týdnů výrazně zlepšit své znalosti němčiny, především komunikační. Kromě výuky němčiny je čeká bohatý kulturní program plný výletů, literárních čtení a zajímavých přednášek, jako i filmových večerů.

  Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/letni-jazykove-skoly-sommerkollegs/V nejnovější Mozaice, bulletinu Domu zahraniční spolupráce, dále naleznete článek, který reflektuje atmosféru jedné z letních škol: http://www.dzs.cz/file/3581/mozaika_leden_2016.pdf .

2 studenti JU mají možnost získat částečné stipendium na 4týdenní Chonnam National University International Summer Session 2016 (CNUISS 2016). Letní škola se koná v termínu od 22.6. do 18. 7. 2016, student si může zvolit až 2 kurzy, výuka jednoho kurzu trvá 4 dny v týdnu, 3 hod. denně. Bližší informace o letní škole a nabízených kurzech této letní školy zde. Částečné stipendium pokryje školné: 500,000KRW a ubytování: 400,000KRW, ostatní náklady (přihláška: 100,000KRW, kulturní program - exkurxe: 300,000KRW, pojištění: 50,000KRW, vyzvednutí z letiště: 50,000KRW, letenka, stravné) si hradí student sám. 
V případě, že máte o toto stipendium zájem, je třeba kontaktovat Mgr. Karolinu Půrovou (purova@tf.jcu.cz) a to nejpozději do 13.3.2016, aby mohla zaslat Vaše kontaktní údaje na rektorát JU.

 • Nabídka částečného stipendia na Argentine Culture institute, Córdoba, Argentina

The Latin American Studies Program lasts for 2 weeks, only 12 students will attend a wide range of classes which are offered only in Spanish. The seminars are very intensive and focused on Argentine and Latin American Culture, History, Economic, International Relations, Heath Care, Politics, Art and Literature. Competence in Spanish must be demonstrated for admission.
The partial scholarship on Latin American Studies will cover a 50% of accommodation and tuition fee up to 2 enrolled students from University of South Bohemia in CB.
Start dates: Program 1: September, 26, 2016 Program 2: November, 7, 2016
More information: http://www.argentineculture.org/#!latin-studies/cp2q
V případě, že máte o toto stipendium zájem, je třeba kontaktovat Mgr. Karolinu Půrovou (purova@tf.jcu.cz), protože do začátku února je třeba potvrdit zájem o částečné stipendium.

 • University of Copenhagen zveřejnila seznam více jak 50ti mezinárodních letních kurzů pro rok 2016

  Deadline přihlášek je 1. 4. 2016, u nenaplněných kurzů až 1. 6. 2016. Informační leták zde a na odkazu: www.studies.ku.dk/summer

 • Nabídka stipendií na Katholische Hochschule Freiburg v ak. roce 2016/2017 v rámci Baden-Württemberg Stiftung

  Studenti Teologické fakulty JU mají možnost ucházet se o stipendium na studijní pobyt v ak. roce 2016/2017 na 1 nebo 2 semestry, (3 - 10 měsíců) na Katholische Hochschule Freiburg, Německo. Stipendium je ve výši: 500 EUR/měsíc. Uzávěrka přihlášek: 20. března 2016. Stipendium je možné zaměřit na studium, praktickou stáž nebo studijně-výzkumný pobyt.

  Potřebná dokumentace: přihláška, průvodní dopis, CV, výsledky studia na TF JU, nominační dopis potvrzený fakultním Oddělením zahraničních vztahů, potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka.

  V případě Vašeho zájmu kontaktujte Mgr. K. Půrovou pro zajištění potřebných materiálů ze statny fakultního Oddělení zahraničních vztahů.

 • Vyhlášení výběrového řízení na praktické stáže v organizaci Njovu, o.p.s., Lusaka,  Zambie, v Africe v rámci programu ´Internacionalizace TF JU´, IP 2016 v kalendářním roce 2016

Veškeré informace o výběrovém řízení zde. Přihláška zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: PÁTEK 29. 1. 2016, 14.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, purova@tf.jcu.cz .
Pro Vaši informaci si prosím přečtěte i toto Poučení před odjezdem do Zambie . Možno též nahlédnout do Záveřečné zprávy zde studentky Radky Slavíčkové z roku 2014.

 • AIA informuje o blížícím se termínu uzávěrky pro podávání příhlášek na stipendijní pobyty v Polsku pro rok 2016/2017 poskytovaných na základě mezinárodní dohody

  Termín podání přihlášek je 21. 1. 2016, stipendijní studijní a výzkumné pobyty (v délce 2-10 měsíců) jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských, doktorských studijních programů a taktéž pro akademické pracovníky (v délce 1 - 5 měsíců). Žádost musí obsahovat náležitosti obsažené ve vyhlášení, pro bližší informace klikněte zde .

 

 • Vyhlášení výběrového řízení na krátkodobé stipendijní studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí v rámci fakultních stipendií/stipendií IP 2016 v kalendářním roce 2016

  Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláška zdeTermín podání přihlášek: pátek 29. 1. 2016 do 14.00 hod.

 

 • Vyhlášení výběrového řízení na Erasmus+ stipendijní studijní pobyty, pracovní stáže a absolventské pracovní stáže v zahraničí v zimním a letním semestru 2016/2017

  Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: středa 13. 1. 2016 do 13.00 hod.

 

 • Nabídka Paul Robitschek stipendia pro české a slovenské studenty na University of Nebraska Lincoln, USA v akademickém roce 2016/2017

       Termín podání přihlášek: 1. března 2016. Bližší informace viz přiložený dopis a zde: http://global.unl.edu/…/scholar…/robitschek-  scholarship.aspx, o univerzitě zde: http://global.unl.edu/ .

 • CEEPUS stipendium na účast na letní škole na University of Ljubljana v květnu 2016

  Vážení studenti TF JU, zajímáte se o bioetiku a láká Vás zažít toto téma na mezinárodní úrovni v rámci CEEPUS letní školy „BIOETHICS AND POLITICS” – CONFRONTATION WITH TOPICAL ISSUES na University of Ljublana, Slovinsko, ve dnech 15. – 21. května 2016? Pak neváhejte a na tuto letní školu se přihlašte přes systém CEEPUS a to nejpozději do KONCE BŘEZNA 2016, (čím dříve, tím lépe, aby místa nebyla obsazena jinými českými a zahraničními studenty). Za absolvování letní školy obdržíte 4 ECTS kredity, které Vám budou uznány v rámci studia na TF JU. Na tuto letní školu obdržíte od University of Ljubljana stipendium ve výši 143 EUR, bude Vám hrazeno ubytování a proplacena zpáteční jízdenka vlakem. Informace k programu zde, registrace a přihlášení přes www www.ceepus.info na short time excursion, je nutné uvést “motivation”:  I want to participate in the summer school at Ljubljana. V případě Vašeho zájmu či dotazů kontaktujte doc. Jakuba Sirovátku, jakub.sirovatka@seznam.cz, či Mgr. Karolinu Půrovou, purova@tf.jcu.cz.     

 

 • Stipendia DAAD do Německa na ak. rok 2016/2017

  Termín uzávěrky většiny stipendijních programů DAAD je 15. listopadu.
  Termín pro podání žádosti o stipendium na letní kurz je 1. prosince
  Informace pro podání přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Informačního centra DAAD v Praze http://www.daad.cz/?menu=8 a http://www.daad.cz/?menu=8&smenu=1 .
  V příloze informační leták s přehledem všech stipendijních programů DAAD


 • Nabídka ročních stipendií organizace BAYHOST (Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu)

Cílem stipendijního programu je podpořit české absolventy, aby mohli studovat na bavorských státních univerzitách a vysokých školách. Výše stipendia je 700€ měsíčně a roční stipendium lze po žádosti o další rok prodloužit. Stipendium je též určeno pro české studenty doktorských studijních programů, kteří jej mohou využít na svůj výzkumný pobyt. 

Termín odevzdání žádosti je 1. prosinec 2015 (přijetí žádosti v BAYHOST kanceláři) pro akademický rok 2016/2017. Další informace naleznete zde, informace pro ty, kteří podávají přihlášky poprvé, zde.

 • Nabídka ročního zahraničního dobrovolnického pobytu v rámci německého programu Federální dobrovolná služba1 (Bundesfreiwilligendienst)

Roční dobrovolnický pobyt od 1. září 2015 (nebo později) do 31. srpna 2016. Dobrovolník pracuje například s dětmi v mateřské škole, s lidmi se zdravotním postižením, se školáky ve výzkumné laboratoři (přírodní vědy), v nemocnici a dalších oblastech. Dobrovolník obdrží kapesné, příspěvek na stravné a ubytování, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Bližší informace o této nabídce zde. Konkrétní popis dobrovolnických pobytů zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .

 • Nabídka 5 měsíčního stipendijního pobytu v Maďarsku v zimním semestru 2015/2016 v rámci programu CEEPUS formou FREEMOVER

Bližší informace o této nabídce zde. Jedná se o stipendijní pobyt v rámci CEEPUS formou FREEMOVER. Je doporučeno vycházet ze seznamu vysokoškolských institucí, které jsou zapojeny do CEEPUS aktivit, seznam zde, (je potřeba vybrat ak. rok 2015/2015, stát HU). Vyjet může student všech úrovní prezenčního typu studia, (podmínkou účasti Bc. studenta je, aby měl za sebou minimálně 1 rok studia).

CEEPUS FREEMOVER studenti kontaktují tuto hostitelskou universitu a zajistí si do ní akceptační dopis (CEEPUS Freemover Letter of Acceptance) a doporučení ze strany TF JU (CEEPUS Freemover Letter of Recommendation), tyto dokumenty přiloží k on-line přihlášce, kterou vkládají on-line prostřednictvím central CEEPUS website.

Stipendium na pokrytí ubytování a stravování je placeno hostitelskou univerzitou, více viz zde, cestovné po návratu proplaceno domácí univerzitou.

Vkládání přihlášek: průběžně od 1. 7. 2015
Přihlášky budou vyřizovány s ohledem na formální stránku a s ohledem na termín výjezdu. Je potřeba, aby přihláška byla podána nejméně 45 dnů před začátkem výjezdu.

V případě zájmu prosím kontaktujte jsirovatka@tf.jcu.cz, purova@tf.ju.cz.

 • Vyhlášení výběrového řízení na krátkodobé studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí financované z prostředků fakultních stipendií v akademickém roce 2015/2016

Celé znění vyhlášení včetně přílohy č. 2 - přihláška.

Termín podání přihlášek: 30. 6. 2015 do 15.00 hod. 

 

 • Nabídka 4 měsíčního stipendijního pobytu na Univerzitě v Ljublani v zimním semestru 2015/2016 v rámci programu CEEPUS

Bližší informace o programu CEEPUS zde. Jedná se o stipendijní pobyt v rámci CEEPUS sítě Bioetika (participující univerzity: University of Vienna, Episcopal Theological College of Pécs, Opole University, University of Sibiu, University of Graz, University of Ljubljana, University of Zagreb, "Babes-Bolyai" University, University of South Bohemia at Ceské Budejovice, Faculty of Catholic Theology in Košice, Palacky University - Olomouc, Charles University, University of Sarajevo, University of Belgrade)  a to na Teologické fakultě na Univerzitě v Ljublani - seznam kurzů v angličtině zde . Vyjet může student všech úrovní prezenčního typu studia, (podmínkou účasti Bc. studenta je, aby měl za sebou minimálně 1 rok studia). Pobyt je též možné zaměřit na výzkum spojený s diplomovou nebo doktorskou prací.

Stipendium na pokrytí ubytování a stravování je placeno hostitelskou univerzitou, více viz https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=SI, cestovné po návratu proplaceno domácí univerzitou.

Přihlásit se studenti mohou nejpozději do 13. června na adresách jsirovatka@tf.jcu.cz, purova@tf.ju.cz. Při zájmu vyjet na jiné univerzity v rámci programu kontaktujte stejné adresy.

 • Nabídka účasti na letních školách v rámci programu CEEPUS

Bližší informace o programu CEEPUS zde.

Je možné se příhlásit na tyto letní školy financované z programu CEEPUS: 

Vienna – Oct. 19th-25th, 2015 Topic: Ethical aspects of sexual education (includes the scientific program of the conference of the Association of Bioethicists in Central Europe on Oct. 23 (evening) and Oct 24.

Pecs – “Krankheit und Gesundheit” (Poverty and Health) – date not fixed yet

Přihlásit se mohou studenti nejpozději do 8. června na adresách jsirovatka@tf.jcu.cz, purova@tf.ju.cz.

Termín pro odevzdání přihlášek: 30. 6. 2015.

 •  Nabídka jazykového kursu španělštiny v Argentině, Buenos Aires

Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí prostřednictvím Národní správy mezinárodní spolupráce (Dirección Nacional de Cooperación Internacional), na základě Článku 10 Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 – 2011, tři (3) místa pro české studenty v intenzivním měsíčním kurzu španělštiny a laplatské kultury.

Kurz začne v červenci 2015 (termín bude upřesněn později).

Kurz se uskuteční na Filosofické fakultě Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 25 de mayo 221, Ciudad de Buenos Aires). Uzávěrka pro doručení nominací Akademické informační agentuře je 18. 5. 2015 do 15,00 hod. Bližší informace zde.

 

 • Nabídka jazykového kursu němčiny v Pasově 

V době od 7. do 19. září 2015. Více informací zde, formulář přihlášky zde.

 

 • Přednáška organizace AIESEC České Budějovice o možnostech, jak vyrazit na stáž

Přemýšlíš, že vyrazíš na stáž a chtěl by ses dozvědět jaké máš možnosti?

Přijď 22. 4. 2015 a 29. 4. 2015 v 17.00 hod. na Teologickou fakultu do učebny č.3 a poslechni si kam můžeš vyjet na stáž a co potřebuješ k tomu, aby jsi mohl vyrazit.

Podrobné informace zde získáš od členů AIESEC České Budějovice. A nebude chybět ani prostor pro tvé otázky!
Pokud se chceš dozvědět již teď nějaké info o stážích - mrkni na web nastaz.cz :).
 • Nabídka volných stipendijních měsíců pro zájemce o FREEMOVER studijní pobyt v rámci programu CEEPUS v letním semestru 2014/2015 na univerzitách ve Slovinsku:

Vhodné pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů (minimum 3měsíční pobyt) a doktorských studijních programů (minimum pobyt na 21dní).
Základní informace o mobilitách jsou zájemcům k dispozici na www.ceepus.info,
http://www.dzs.cz/cz/ceepus a http://www.dzs.cz/cz/ceepus/freemoveri/.
Kontakt na slovinskou národní kancelář CEEPUS: https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=SI • Vyhlášení výběrového řízení na 3měsíční praktickou stáž do Zambie, Afrika v době od poloviny května do poloviny srpna 2015

Veškeré informace o výběrovém řízení včetně přihlášky zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: ČTVRTEK 5. 3. 2015, 13.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, purova@tf.jcu.cz .
Pro Vaši informaci si prosím přečtěte i toto Poučení před odjezdem do Zambie .

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů:
„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“,
„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)
„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)
„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

Uzávěrka 1. května 2017 se vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu od prosince roku 2017 do května roku 2018.
Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de
Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 9. 2. 2017 do 14.00 hod.

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 9. 2. 2017 do 14.00 hod.

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláška zdeTermín podání přihlášek: ÚTERÝ 31. 1. 2017 do 14.00 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení na praktické stáže v organizaci Njovu, o.p.s., Lusaka, Zambie, v Africe v rámci programu ´Internacionalizace TF JU´, IP 2017 v kalendářním roce 2017

Veškeré informace o výběrovém řízení zde. Přihláška zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: ÚTERÝ 31. 1. 2017, 14.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, purova@tf.jcu.cz .

Pro Vaši informaci si prosím přečtěte i toto Poučení před odjezdem do Zambie . Možno též nahlédnout do Záveřečné zprávy zde studentky Radky Slavíčkové z roku 2014.

Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+, tj. na výukové pobyty pro akademické pracovníky a na školení pro akademické a neakademické pracovníky TF JU v 2016/2017 naleznete zde. Termín odevzdání přihlášek nejpozději do 10.11.2016, 15.00 hod.

 • Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na Erasmus+ stipendijní studijní pobyty, pracovní stáže a absolventské pracovní stáže v zahraničí v letním semestru 2016/2017

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 27. 10. 2016 do 13.00 hod.

Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: čtvrtek 27. 10. 2016 do 13.00 hod.

AIA informuje o zveřejnění nabídky stipendií na studijní a výzkumné pobyty do Mexika na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o pobyty na rok 2017 pro české studenty magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorských studijních programů. Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016.

 

Aktuality v akademickém roce 2015/2016

 

AIA informuje o zveřejnění nabídky stipendií na studijní a výzkumné pobyty do Mexika na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o pobyty na rok 2017 pro české studenty magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorských studijních programů. Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016.

 

Aktuality v akademickém roce 2015/2016

 

European Funding Guide, Berlín, SRN nabízí The "Dream NEW” mezinárodní stipendia na Nový Zéland. Celkem se jedná o 8 stipendií, každé  ve výši do 7,500 € na pokrytí 1 semestrálního studijního pobytu na jedné z 8mi univerzit na Novém Zélandu. Termín přihlášek: 1.9.2016. Bližší informace o tomto stipendijním programu zde: http://www.european-funding-guide.eu/…/dream-new-scholarship .

Filosofická fakulta, Univerzita v Mariboru, Slovinsko pořádá v době od 3. - 10. 7.2016 9. letní školu na téma: ASPECTS OF MIGRATION: HISTORICAL AND CURRENT. Účast na letní škole je BEZ POPLATKŮ, ubytování s plnou penzí je též ZDARMA. Vhodné pro bc. a mgr. studenty historie, geografie, filosofie, psychologie a dalších humanitních a společenských věd. Za účast na letní škole obdrží studenti 3 ECTS kredity, které budou započítány do studia. Bližší informace najdete zde. On-line registrace nejpozději do 13. 6. 2016 na: https://docs.google.com/forms/d/1SErK5ZAJ6gCpAuG9FzjRqUYpLN7JVF521-w9uIyZLc8/viewform?c=0&w=1.  

Placement Slovakia nabízí VŠ studentům a VŠ absolventům pracovní stáže v délce trvání 2 měsíce (bez nároků na plat, ale s Erasmus+ grantem) nebo 5 měsíců (navíc s ubytováním zdarma). Více informací v tomto letáku nebo na webu: http://www.placementslovakia.com/internships

Organizace GFPS (Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e. V.) pořádá ve dnech 12.–26.8.2016 česko-německý jazykový tandemový kurz v ...Perninku v Krušných horách. Tandemová metoda spočívá v tom, že se kurzu každoročně účastní deset studentů z každé participující země a po dobu dvou týdnů společně zlepšují své jazykové dovednosti.
Kurz je koncipován především pro vysokoškolské studenty, kteří mají středně pokročilé znalosti němčiny. Hlavním předpokladem účasti je chuť aktivní komunikace a zapojení se do intenzivní německo-české kulturní výměny se zábavným programem. Zároveň je dbáno na pestré složení účastníků dle jejich studijního zaměření. Prostřednictvím této diversity se každoročně v rámci kurzu vytváří dynamická a pestrá skupina mladých lidí různých názorů a pohledů, což přispívá ke vzniku zajímavých a všestranně obohacujících témat k diskuzím.
Tandemový kurz je finančně většinově podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
Účastnický poplatek pro české účastníky činí 4 200 Kč.
V ceně jsou zahrnuty:
- Jazyková výuka vedená profesionálními lektory, učební materiály
- Ubytování
- Celodenní strava
- Dva celodenní výlety (jeden v ČR, jeden do Německa)
- Volnočasové aktivity
- Certifikát o účasti na kurzu
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2016
Více informací o programu je možné získat zde: http://gfps.cz/projekte/tandem.html .

Termín podání přihlášek je 21. 1. 2016, stipendijní studijní a výzkumné pobyty (v délce 2-10 měsíců) jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských, doktorských studijních programů a taktéž pro akademické pracovníky (v délce 1 - 5 měsíců). Žádost musí obsahovat náležitosti obsažené ve vyhlášení, pro bližší informace klikněte zde .
Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláška zdeTermín podání přihlášek: pátek 29. 1. 2016 do 14.00 hod.
Celé znění vyhlášení zde včetně přílohy č. 2 - přihláškaTermín podání přihlášek: středa 13. 1. 2016 do 13.00 hod.
Vážení studenti TF JU, zajímáte se o bioetiku a láká Vás zažít toto téma na mezinárodní úrovni v rámci CEEPUS letní školy „BIOETHICS AND POLITICS” – CONFRONTATION WITH TOPICAL ISSUES na University of Ljublana, Slovinsko, ve dnech 15. – 21. května 2016? Pak neváhejte a na tuto letní školu se přihlašte přes systém CEEPUS a to nejpozději do KONCE BŘEZNA 2016, (čím dříve, tím lépe, aby místa nebyla obsazena jinými českými a zahraničními studenty). Za absolvování letní školy obdržíte 4 ECTS kredity, které Vám budou uznány v rámci studia na TF JU. Na tuto letní školu obdržíte od University of Ljubljana stipendium ve výši 143 EUR, bude Vám hrazeno ubytování a proplacena zpáteční jízdenka vlakem. Informace k programu zde, registrace a přihlášení přes www www.ceepus.info na short time excursion, je nutné uvést “motivation”:  I want to participate in the summer school at Ljubljana. V případě Vašeho zájmu či dotazů kontaktujte doc. Jakuba Sirovátku, jakub.sirovatka@seznam.cz, či Mgr. Karolinu Půrovou, purova@tf.jcu.cz.     

MENU