Zajímavé odkazy

organizace Mladiinfo ČR z.s. je českou pobočkou mezinárodní sítě organizací Mladiinfo.

Inspiruje mladé lidi v Česku k tomu, aby využívali svůj potenciál, vyrazili do světa a stali se aktivními občany. Přináší komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování, dobrovolnictví a dalších.