Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.


Studijní oddělení

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

Seznam oprávněných příjemců ubytovacího stipendia

Nedoručené zásilky

Usnesení o zastavení řízení o žádosti - Adéla Štěpánková (vráceno na TF dne 10. 5. 2018)


Výběrová řízení na TF JU

Výzkumný pracovník ("post-dok") - sociální a humanitní vědy


Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

5. 6. 2018 - Mgr. Martin Fujdl (obor Teologie)

12. 6. 2018 - Mgr. et Mgr. Margareta Winsted (obor Teologie)

 

MENU