Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D.


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.,

 

Lenka SZMITKOVÁ, si může převzít rozhodnutí děkana o přijímacím řízení, č.j. S/FTE/19/00000445, ze dne 4. 7. 2019.

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2019

Odpovědná osoba:  Pavlína Jantačová             

____________________________________________________________________________________________________________________

Lenka SZMITKOVÁ, si může převzít rozhodnutí děkana o přijímacím řízeníč. j. S/FTE/19/00000439, ze dne 4. 7. 2019.

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2019

Odpovědná osoba:  Pavlína Jantačová