Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.


Volby děkana TF JU pro období 2020 - 2024


ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.


ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA TF JU

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D.OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 

BcA. Eva Kubínová, Dis, T18158, si může převzít oznámení o přerušení č. j. JU/04/00313/20, ze dne 17. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Magdaléna Grüngecková T16366, si může převzít oznámení o přerušení č. j. JU/04/00298/20, ze dne 17. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karolína Hronková T18304, si může převzít oznámení o zahájení SPŘ č. j. S/FTE/20/00000110, ze dne 19. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Filip Kadlec T17091, si může převzít rozhodnutí o poplatku za studium č. j. S/FTE/20/00000107, ze dne 19. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dušan Lukáč T18203, si může převzít oznámení o zahájení SPŘ č. j. S/FTE/20/00000126, ze dne 19. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Odpovědná osoba: Veronika Hovjacká                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Kmeč, T18195, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,
č. j. S/FTE/20/00000125, ze dne 19. 02. 2020.


Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020
Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adéla Bicanová, T19255, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení, č. j. S/FTE/20/00000118, ze dne 19. 02. 2020.

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabina Kolmannová, T19280, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení, č. j. S/FTE/20/000001122, ze dne 19. 02. 2020.

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020
Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Lucie Mlčáková, T19228, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení, č. j. S/FTE/20/00000112, ze dne 19. 02. 2020.

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020
Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Petra Vodrážková, T18007, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení,č. j. S/FTE/20/00000114, ze dne 19. 02. 2020.

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020
Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Jakub CHRT, T19214, si může převzít oznámení o zahájení správního řízeníč. j. S/FTE/20/00000111, ze dne 19. 02. 2020.

Vyvěšeno dne: 11. 3. 2020

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Vondrák, T17043, si může převzít rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studiumč. j. S/FTE/20/00000093, ze dne 12. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 12. 3. 2020

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ina KLANICOVÁ, T19279, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č. j. S/FTE/20/00000121, ze dne 19. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 12. 3. 2020

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Adéla Vysloužilová, T18344, si může převzít rozhodnutí o přerušení studia, č. j. JU/04/00430/20, ze dne 27. 2. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká