Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

Nevyzvednuté zásilky:

Nevyzvednutá zásilka – Zanechání studia
Bc. Hlavatá Klára, DiS., Katovice – na TF vráceno 29.12.2017
na úřední desku vyvěšeno 3.1.2018

Zásilku je možno vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení TF JU.

 

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

Seznam studentů - ubytovací stipendium


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní

MENU