Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.


Volby děkana TF JU pro období 2020 - 2024


ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.


ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA TF JU

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D.OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Kateřina Zusková, DiS., (T19209), si může převzít rozhodnutí o ukončení studia č. j. S/FTE/20/00000186, ze dne 30. 3. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Drahomíra Brožová, (134559), si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti č. j. S/FTE/20/00000339, ze dne 5. 5. 2020.

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominik Červenka, (135237), si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti, č. j. S/FTE/20/00000342, ze dne 5. 5. 2020.

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Hana Maršánová, (T16391), si může převzít oznámení O ÚDR č. j. S/FTE/20/00000388, ze dne 12. 5. 2020.

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Čadková, (135455), si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti, č. j. S/FTE/20/00000340, ze dne 5. 5. 2020.

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Fialová, (134361), si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti, č. j. S/FTE/20/00000346, ze dne 5. 5. 2020.

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2020

Odpovědná osoba:  Veronika Hovjacká