Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.


Volby děkana TF JU pro období 2020 - 2024


ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.


ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA TF JU

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D.OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva DUDOVÁ, T19140, si může převzít rozhodnutí, č. j. S/FTE/20/00001250, ze dne 28. 07. 2020.

Vyvěšeno dne: 4. 8. 2020

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Radek Hanák, T18230, si může převzít Rozhodnutí děkana k prodl. termínu odevzdání BP
č. j. JU/04/0164/20, ze dne 03. 07. 2020.

Vyvěšeno dne: 28. 7. 2020

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------