Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 Nedoručené zásilky:

Matěj Kinský - Výzva k doplnění žádosti (na TF vráceno dne 16. 4. 2018, vyvěšeno na úřední desce dne 17. 4. 2018)

Zásilku si můžete vyzvednout na studijním oddělení v době úředních hodin.

 


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní

MENU