Spirituál fakulty a kaple TF JU

Spirituál fakulty

Duchovní služba je nabídkou blízkosti pro studenty a zaměstnance naší fakulty formou podpory, rozhovoru, modlitby nebo i duchovního doprovázení. Spirituálem fakulty byl pověřen člen Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) a rektor kostela Panny Marie Růžencové:

P. Mgr. Jan M. Peter Madár CFSsS

e-mail: jan@petrinum.org

tel.: +042 776 088 498

Možnost rozhovoru/konzultace:

místnost 115 c, 1. patro TF JU

úterý vždy mezi 10 -12 h 

soboty - 29. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5. 2020 vždy od 12 hodin

 

Kaple

Ve fakultní kapli zasvěcené Janu Nepomuku Neumannovi, českému katolickému misionáři, biskupovi ve Filadelfii a prvnímu kanonizovanému světci USA, který v této budově, tehdejším kněžském semináři, absolvoval část svých studií, se budou od října 2019 konat pravidelné bohoslužby:

 

  • pondělí - pátek ve 12:00 polední modlitba breviáře
  • středa 8:00 mše sv. 
  • čtvrtek 8:30 mše sv.

 

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11, 28)