Pokyny tajemnice TF JU

Pokyn tajemnice č. 6 - 2020 - provoz budovy TF JU během předvánoční a vánoční doby
Pokyn tajmenice č. 5/2020 - provoz budovy TF JU AR 2020-2021
Pokyn tajmenice č. 4/2020 - provoz budovy TF JU od července do září 2020
Pokyn tajemnice č3/2020
Dodatek k Pokynu tajemnice č. 5/2019
Pokyn tajemnice č. 6/2019 - provoz budovy TF JU Vánoce
Pokyn tajmenice č. 5/2019 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2019/2020
Pokyn tajemnice č. 4/2019 - Inventarizace pokladní hotovosti na TF JU
Pokyn tajemnice č. 3/2019 - provoz budovy od července do září 2019
Pokyn tajemnice č. 2/2019 - provoz budovy TF JU Velikonoce 2019
Pokyn tajemnice č. 2/2018 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2018/19
Pokyn tajemnice č. 1/2018 - provoz budovy TF JU od července do září 2018
Pokyn tajemnice č. 6/2017 - provoz budovy TF JU Vánoce
Pokyn tajemnice č. 5/2017 - provoz budovy v ak. roce 2017/18
Pokyn tajemnice č. 4/2017 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Pokyn tajemnice č. 3/2017 - provoz budovy TF JU od července do září 2017
Pokyn tajemnice č. 2/2017 - provoz budovy Velikonoce 2017
Pokyn tajemnice č.5/2016 - provoz budovy TF JU během předvánoční a vánoční doby
Pokyn tajemnice č. 4/2016 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2016/17
Pokyn tajemnice č. 3/2016 - provoz budovy TF JU v období od července do září 2016
Pokyn tajemnice č. 2/2016 - provoz budovy TF JU Velikonoce
Pokyn tajemnice č. 1/2016
Pokyn tajemnice č. 5/2015 - provoz budovy TF JU během předvánoční a vánoční doby
Pokyn tajemnice č. 4/2015 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2015/16
Pokyn tajemnice č. 3/2015 - provoz budovy TF JU od července do září 2015
Pokyn tajemnice č. 2/2015 - dodatek č. 2 k Pokynu tajemnice č. 2/2014
Pokyn tajemnice č. 3/2014 k zajišťování nákupů na TF dle Opatření rektora č. R288 k zadávání veřejných zakázek na JU ze dne 29.10.2014
Pokyn tajemnice č. 2/2014 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2014/15
Pokyn tajemnice č. 2/2014 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2014/15

MENU