Pokyn tajemnice č. 4/2017 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Pokyn tajemnice č. 4 /2017

pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 

V souladu s Opatřením rektora JU č. R 102/2008 pro poskytování osobních pracovních prostředků jsou na TF JU stanoveny tyto zásady pro jejich poskytování:

 

  1. OOPP jsou poskytovány uklízečkám a správci budovy – technikovi.
  2. OOPP jsou majetkem zaměstnavatele, zaměstnancům jsou přidělovány do jejich trvalého užívání při výkonu práce.
  3. Nákup OOPP si zajišťuje sám zaměstnanec po schválení tajemnicí TF JU. Na základě doloženého paragonu je mu na pokladně TF JU vyplacena částka za OOPP do limitu stanoveného v níže uvedené tabulce.
  4. OOPP jsou evidovány na personálním oddělení na osobní kartě, která je součástí osobního spisu zaměstnance.
  5. Dle potřeby na údržbu příslušných prostor budovy TF JU jsou uklízečkám poskytovány mycí a čistící prostředky a dále OOPP (rukavice). Evidenci a výdej provádí pracovník skladu TF JU.

Profese

Druh OOPP

Životnost v měsících

Limit ceny OOPP

Uklízečka

plášť

12

700,- Kč

 

protiskluzová obuv

12

700,- Kč

 

gumové rukavice

dle potřeby

 

Správce budovy –

technik 

pracovní oblek

12

1500,- Kč

 

pracovní obuv kožená

12

1200,- Kč

 

pracovní rukavice

12

500,- Kč

 

pracovní bunda

36

1200,- Kč

 

čepice

12

300,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto pokynem se ruší Pokyn tajemnice č. 1/2016 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům na TF JU.

 

 

 

V Českých  Budějovicích, dne  12. 7. 2017                                                                                                                       

                                                                                                    Tajemnice TF JU

                                                                                                       Ing. Helena Timrová 

MENU