Identifikační údaje a bankovní spojení

Identifikační údaje TF JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Kněžská 8
370 01 České Budějovice

Telefon: 387 773 501

Telefon, fax: 386 354 994

E-mail: dekanat@tf.jcu.cz

Kontaktní údaje na zaměstnance


Bankovní spojení na TF JU
Československá obchodní banka, a.s.
Hroznová 1
370 01 České Budějovice
Česká republika

účet číslo:
104725778/0300
Pro zahraniční platby:
IBAN CZ2003000000000104725778
SWIFT CEKOCZPP
K veškerým platbám je nutné přiřadit variabilní symbol.

 
Fakturační údaje:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
 
Statutární zástupce:
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., děkan fakulty
kontakt děkanát - tel.: +420 387773501
email: dekanat@tf.jcu.cz