267/2018 ze 17. 10. 2018

Opatření děkana k provedení mimořádné inventarizace skladu TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 267/2018                                                    České Budějovice, dne 17. 10. 2018

 

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA K PROVEDENÍ MIMOŘÁDNÉ INVENTARIZACE VE SKLADU TF JU

 

Z důvodu změny odpovědné osoby za vedení skladu TF JU, proběhne dne 23. 10. 2018 mimořádná inventarizace zásob ve skladu TF JU.

 

K provedení fyzické inventury zásob určuji komisi ve složení:

Předseda: Martina Stehlíková

Členové: Dana Šandová, Květuše Voráčková, Mgr. Patricie Ondřichová

 

Zápis z provedené mimořádné inventarizace bude uložen u tajemnice TF JU Ing. Heleny Timrové.

 

 

 

 

 

                                                                                  doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                    děkan TF JU

 

MENU