266/2018 - dodatek č. 1 ze 7. 11. 2018

Dodatek č. 1 k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

            Číslo: 266/2018 – dodatek č. 1              České Budějovice, dne 7. 11. 2018

 

 

Dodatek č. 1

k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

 

Tímto dodatkem se mění a doplňují následující věty:

 

Dle Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018 jmenuji:

 

HIK zajistí, aby byly splněny všechny náležitosti průběhu inventarizace a termíny provedení inventarizací dle Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017 a Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018.

 

 

Mění se čísla komisí, přidává a ruší se komise:

 

2.       Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK):

 

Nově se přidává komise:

2.6  k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí,  souborů movitých věcí a majetku evidovaného v operativní evidenci Na Mlýnské stoce

         předseda: Martina Stehlíková, členové: Dana Šandová

         termín inventarizace: 5. - 30. 11. 2018

 

Změna čísla komise:

 2.7    k provedení inventury pokladny, tj. fyzické ověření stavu peněžních    prostředků a cenin

         předseda:  Dana Šandová, členové: Ing. Helena Timrová

         termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

Ruší se komise:

2.7     k provedení inventury razítek hranatých a kulatých

         předseda: Ing. Marcela Willinger, členové:  Mgr. Leona Šťastná

         termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

2.8     k provedení inventury klíčů – generální

         předseda: Mgr. Leona Šťastná, členové:  Ing. Marcela Willinger

         termín inventarizace: k 31. 12. 2018

 

Změna čísla komise:

2.8     k provedení inventury zboží v knihovně

         předseda: Martina Stehlíková, členové: Ing. Eva Křížková

         termín inventarizace: 2. - 9. 1. 2019

 

Změna čísla komise a doplnění textu:

2.9     k provedení fyzické inventury zásob 

předseda:  Mgr. Martina Hlaváčová, členové: Mgr. Veronika Hovjacká, Mgr. Patricie Ondřichová

         termín inventarizace: 2. - 9. 1. 2019

 

 Mění a doplňuje se věta:

 

Pro provádění inventarizace na TF JU budou použity vzory dokumentů, které jsou v příloze „Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K 112 z 1. 8. 2017“ a „Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací č. K122 z 27. 9. 2018“.

 

DIK zajistí předání zápisů HIK po ukončení inventarizací. U inventarizace hmotného a nehmotného majetku nejpozději do 3. 12. 2018, u inventarizace zásob, zboží v knihovně, pokladny a cenin nejpozději do 9. 1. 2019. 

                                                             doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                              děkan TF JU

 

 

 

 

 

MENU