269/2019 z 16. 4. 2019

Harmonogram akademického roku 2019/20

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

Číslo: 269/2019                                                        České Budějovice, dne 16. 4. 2019

 

 

Tímto opatřením stanovuji následující harmonogram ak. roku 2019/2020.

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

TEOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

AKADEMICKÝ ROK                                                                                                  1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

ZIMNÍ SEMESTR                                                                                                       1. 9. 2019 – 31. 1. 2020

 

Zveřejnění rozvrhu výuky pro zimní semestr                                               do 27. 5. 2019

Povinný zápis pro 2. a vyšší ročníky (dle čl. 20 odst. 1 SZŘ JU)         3. 6. (8:00) – 14. 6. 2019

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů                                              do 31. 8. 2019

Zápis studentů 1. ročníku do studia na TF JU                                                 

-         prezenční studium                                                              16. - 17. 9. 2019

-         náhradní termín                                                                  24. 9. 2019

-         kombinované studium                                                        20. 9. 2019

Upřesňující zápis (dle čl. 21 odst. 3 SZŘ JU)                                     23. – 27. 9. 2019

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech)

-         prezenční studium                                                              do 4. 10. 2019

-         kombinované studium                                                        do 5. 10. 2019

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu                                     do 12. 10. 2019

Slavnostní zahájení akademického roku                                                          

-         imatrikulace studentů 1. ročníku                                         2. 10. 2019, 14:00

-         bohoslužba v Katedrále sv. Mikuláše                                   2. 10. 2019, 16:00             

Výuka

-         prezenční studium                                                              30. 9. – 21. 12. 2019,

                                                                                          6. 1. – 11. 1. 2020

-         kombinované studium                                                        5. 10., 12. 10., 19. 10. 2019

                                                                                                      9. 11., 23. 11., 30. 11. 2019

                                                                                                      7. 12., 14. 12. 2019

                                                                                                      11. 1. 2020

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za ZS v IS STAG                                do 21. 12. 2019

Aktualizace témat závěrečných prací                                                              do 31. 10. 2019

Kontrola témat závěrečných prací (garanti, vedoucí katedry)             do 30. 11. 2019

Možnost volby témat závěrečných prací                                          od 1. 12. 2019

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání:

-         diplomových prací                                                               do 30. 4. 2020

-         bakalářských prací                                                              do 30. 6. 2020

Zveřejnění okruhů k SZZ                                                                                      do 30. 11. 2019

Zimní prázdniny                                                                                                       27. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Zkouškové období

-         prezenční studium                                                              13. 1. – 14. 2. 2020

-         kombinované studium                                                        13. 1. – 31. 3. 2020

Studentské hodnocení výuky                                                                            13. 1. – 14. 2. 2019

Uzavření předmětů a klasifikace za zimní semestr

-         prezenční studium                                                              do 14. 2. 2020

-         kombinované studium                                                        do 31. 3. 2020

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách

-         prezenční studium                                                              do 21. 2. 2020

-         kombinované studium                                                        do 4. 4. 2020

Den otevřených dveří                                                                                            17. 1. 2020

 

LETNÍ SEMESTR                                                                              1. 2. 2020 – 31. 8. 2020

 

Zveřejnění rozvrhu výuky pro letní semestr                                                 do 6. 1. 2020

Povinný zápis pro letní semestr (dle čl. 20 odst. 1 SZŘ JU)               13. 1. (8:00) – 24. 1. 2020

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů                                              do 5. 2. 2020

Upřesňující zápis (dle čl. 21 odst. 3 SZŘ JU)                                     10. – 14. 2. 2020

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech)

-         prezenční studium                                                              do 21. 2. 2020

-         kombinované studium                                                        do 22. 2. 2020

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu                                     do 29. 2. 2020

Výuka

-         studenti prezenčního studia přihlášeni k SZZ                       17. 2. – 24. 4. 2020

-         ostatní studenti prezenčního studia                                    17. 2. – 23. 5. 2020

-         studenti kombinovaného studia přihlášeni k SZZ                 poslední výuka 25. 4. 2020

-         kombinované studium                                                        22. 2., 29. 2. 2020

(pozn. 29. 2. a 28. 3. 2020 výuka pouze dopoledne,

odpoledne rezervováno pro zkoušení)                                                  7. 3., 21. 3., 28. 3. 2020

                                                                                                      4. 4., 18. 4., 25. 4. 2020

                                                                                                      16. 5., 23. 5. 2020

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za LS v IS STAG                                do 2. 5. 2020

Souvislá praxe (prezenční studium)

-         SCHP (Bc.) 2. ročník                                                            2. 3. – 20. 3. 2020

-         ESP (NMgr.) 1. – 2. ročník                                                   2. 3. – 20. 3. 2020

-         PVČ (NMgr.) 1. ročník                                                          2. 3. – 13. 3. 2020

Odevzdání hotových bakalářských a diplomových prací                   do 31. 3. 2020

Přihlášení na termín státních závěrečných zkoušek (IS STAG)

-         květen/červen                                                                     do 31. 3. 2020

-         září                                                                                     do 15. 6. 2020

Zkouškové období                                                                         25. 5. – 5. 9. 2020

Studentské hodnocení výuky                                                                            25. 5. – 5. 9. 2020

Uzavření předmětů a klasifikace za letní semestr                                          

-         studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen             do 7. 5. 2020

-         studenti přihlášení ke SZZ v termínu září                             do 30. 6. 2020

-         ostatní studenti                                                                  do 5. 9. 2020

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách

-         studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen             do 11. 5. 2020

-         studenti přihlášení ke SZZ v termínu září                             do 3. 7. 2020

-         ostatní studenti                                                                  do 11. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky

-         květen/ červen                                                                    25. 5. – 5. 6. 2020

-         září                                                                                     31. 8. – 4. 9. 2020

Přijímací zkoušky

-         Bc. / NMgr.                                                                         8. – 12. 6. 2020

                                                                                          (náhr. 16. 6. 2020)

-         Ph.D.                                                                                  12. 2. a 17. 6. 2020

Promoce absolventů                                                                                                

-         termín červen                                                                     25. 6. – 26. 6. 2020

-         termín září                                                                          2. 10. 2020

Letní prázdniny                                                                              1. 7. 2020 – 14. 8. 2020

 

 

 

 

                                                                                doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                               děkan TF JU

MENU