258/2017 z 24. 11. 2017

Metodický pokyn k hodnocení neakademických pracovníků

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 258/2017                                                   České Budějovice, dne 24. 11. 2017

 

 

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

1. Neakademičtí pracovníci jsou hodnoceni obvykle jednou ročně. Nadřízený pracovník provede toto hodnocení především na základě posouzení náplně jejich práce, předpokladů pro jejich práci a způsobu vykonávání této práce. Respektuje kritéria stanovená ve Mzdovém předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

2. S výsledky tohoto hodnocení a případnými návrhy na změny výše mzdového tarifu a/nebo výkonnostní prémie je svým nadřízeným seznámen každý pracovník písemně, což stvrdí svým podpisem. V případě svého nesouhlasu s hodnocením nebo s návrhy nadřízeného může připojit své vyjádření v písemné podobě. Návrh a případné vyjádření pak budou předány děkanovi. 

 

3. Termín pro podání písemných návrhů na změnu výše mzdového tarifu a/nebo výše výkonnostní prémie děkanovi je vždy do konce května aktuálního roku. Do konce června aktuálního roku rozhodne děkan o každém návrhu tak, aby mohla být příslušná změna ve mzdě realizována od července aktuálního roku.  

 

4. Písemné hodnocení pracovníků a návrhy nadřízených pracovníků na jejich zařazení i rozhodnutí děkana jsou uloženy v listinné podobě na personálním oddělení TF JU ve složce každého pracovníka/zaměstnance. 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

              děkan TF JU

MENU