266/2018 - dodatek č. 2 z 4. 12. 2018

Dodatek č. 2 k opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

            Číslo: 266/2018 – dodatek č. 2              České Budějovice, dne 4. 12. 2018

 

 

Dodatek č. 2

k Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2018

 

Tímto dodatkem se mění složení komise:

 

2.9     k provedení fyzické inventury zásob 

         předseda:  Mgr. Martina Hlaváčová

         členové: Dana Šandová, Mgr. Patricie Ondřichová

         termín inventarizace: 2. - 9. 1. 2019

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                 děkan TF JU

 

MENU