Akademický rok 2017/18

265/2018 z 26. 4. 2018
PODMÍNKY PRO DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/19 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
264/2018 z 19. 3. 2018
Harmonogram akademického roku 2018/19
263/2018 z 27. 2. 2018
Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
262/2018 z 16. 4. 2018 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích
262/2018 z 15. 1. 2018
Organizační řád Teologické fakulty JU v Č. Budějovicích
Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu TF JU
261/2017 z 28. 2. 2018 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 261/2017 k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
261/2017 z 6. 12. 2017
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
260/2017 z 1. 12. 2017
Opatření děkana k provádění stipendijního řádu JU na TF JU
259/2017 z 1. 12. 2017
Opatření děkana TF JU k organizaci studia a státních rigorózních zkoušek na TF JU
258/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení neakademických pracovníků
257/2017 z 24. 11. 2017
Metodický pokyn k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
256/2017 z 24. 11. 2017
Dodatek ke Mzdovému předpisu JU v č. Budějovicích
255/2017 z 31. 10. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro ak. rok 2018/19 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
254/2017 z 25. 9. 2017
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2017
253/2017 ze 13. 9. 2017 - neplatné (zrušeno opatřením děkana č. 261/2017)
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

MENU