Akademický rok 2006/07

116/2007 z 19. 7. 2007
K přijetí do navazujících magisterských studijních oborů Etika v sociální práci a Teologie služby pro absolventy bakalářských studijních programů
115/2007 z 19. 7. 2007
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2007/08 v navazujících magisterských oborech
114/2007 z 3. 7. 2007
Podmínky přijímacího řízení pro ak. r. 2007/2008
113/2007 z 29. 5. 2007
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr akademického roku 2007/2008
112/2007 z 24. 5. 2007
Opatření děkana ke studiu v rámci programu Erasmus pro studenty TF JU
111/2007 z 16. 5. 2007
Uplatňování stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologickou fakultou v oblasti prospěchového stipendia na akademický rok 2007/08
110/2007 z 16. 5. 2007
O stanovení poplatků spojených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2007/08
109/2007 z 19. 4. 2007
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2007/08
108/2007 z 5. 4. 2007
Uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
107/2007 z 19. 3. 2007
Organizace konání ústní části státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v akademickém roce 2006/2007
106/2007 z 13. 3. 2007
Organizace konání ústní části státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v akademickém roce 2006/2007
105/2007 z 13. 3. 2007
Organizace konání písemné části státní doktorské zkoušky v akademickém roce 2006/2007
104/2007 z 15. 2. 2007
Opatření děkana k přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů
103/2006 z 15. 12. 2006
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2006/2007
102/2006 z 17. 10. 2006
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek u bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2006/2007
101/2006 z 30. 11. 2006
Ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU
100/2006 z 17. 10. 2006
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2007/08

MENU