Akademický rok 2019/20

274/2019 ze 17. 10. 2019
Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019
273/2019 z 1. 10. 2019
Opatření děkana TF JU o práci projektového oddělení TF JU
272/2019 z 30. 9. 2019
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
271/2019 z 30. 9. 2019
OPATŘENÍ DĚKANA TF JU k ORGANIZACI STUDIA A STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA TF JU

MENU