Akademický rok 2019/20

281/2020 z 15. 7. 2020
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
280/2020 z 25. 5. 2020
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
279/2020 z 1. 6. 2020
OPATŘENÍ DĚKANA TF JU K ORGANIZACI STUDIA A STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA TF JU
278/2020 ze 6. 5. 2020
Doplnění podmínek pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech.
277/2020 ze 7. 2. 2020
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
276/2019 z 12. 12. 2019
DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
275/2019 z 29. 11. 2019
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
274/2019 ze 17. 10. 2019
Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019
273/2019 z 1. 10. 2019
Opatření děkana TF JU o práci projektového oddělení TF JU
272/2019 z 30. 9. 2019
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
272/2019 z 30. 9. 2019 (English version)
Ordinance of the dean on the scholarship for students of doctoral degree programmes
271/2019 z 30. 9. 2019
OPATŘENÍ DĚKANA TF JU k ORGANIZACI STUDIA A STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA TF JU
271/2019 z 30. 9. 2019 (English version)
ORDINANCE OF THE DEAN OF THE FACULTY OF THEOLOGY AT THE USB ON ORGANISATION OF STUDY AND STATE RIGOROSUM EXAMINATIONS AT THE FT USB

MENU