Akademický rok 2019/20

274/2019 ze 17. 10. 2019
Opatření děkana k provedení inventarizace na TF JU v r. 2019
273/2019 z 1. 10. 2019
Opatření děkana TF JU o práci projektového oddělení TF JU
272/2019 z 30. 9. 2019
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
272/2019 z 30. 9. 2019 (English version)
Ordinance of the dean on the scholarship for students of doctoral degree programmes
271/2019 z 30. 9. 2019
OPATŘENÍ DĚKANA TF JU k ORGANIZACI STUDIA A STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA TF JU
271/2019 z 30. 9. 2019 (English version)
ORDINANCE OF THE DEAN OF THE FACULTY OF THEOLOGY AT THE USB ON ORGANISATION OF STUDY AND STATE RIGOROSUM EXAMINATIONS AT THE FT USB

MENU