Akademický rok 2010/11

180/2011 z 1. 6. 2011
Opatření děkana ke stanovování osobních příplatků pro zaměstnankyně a zaměstance TF JU
179/2011 z 30. 5. 2011
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr akademického roku 2011/12
178/2011 z 28. 4. 2011
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2011/12
177/2011 z 21. 4. 2011
Zkoušky z klasických jazyků v doktorských studijních oborech
176/2010 z 14. 12. 2010
Opatření děkana ke studiu v rámci programu Erasmus pro studenty TF JU
175/2010 z 10. 12. 2010
Organizace zápisu na letní semestr ak. roku 2010/2011
174/2010 z 2. 12. 2010
O přiznání a výplatních termínech prospěchového stipendia TF JU v ČB v ak. roce 2010/11
173/2010 z 2. 12. 2010
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia pro studenty bakalářských, magisterských, navazujících magisterských studijních programů v ak. roce 2010/11
172/2010 z 2.12.2010
Opatření děkana ke stanovení odpovědnosti při aktualizaci vybraných údajů v portálu IS/STAG
171/2010 z 15. 11. 2010
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v ČB pro ak. rok 2011/12 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

MENU