Akademický rok 2016/17

252/2017 z 1. 8. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci prodeje propagačních předmětů
251/2017 z 1. 8. 2017
DODATEK K PODMÍNKÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18 V BAKALÁŘSKÝCH a NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
250/2017 z 10. 5. 2017
Organizace zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2017/18
249/2017 z 11. 4. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (doplňující přijímací řízení)
248/2017 z 31. 3. 2017
Dodatek k opatření děkana č. 246/2016
247/2017 z 1. 3. 2017
Opatření děkana TF JU k realizaci doplňkové činnosti na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích
246/2016 z 2. 11. 2016
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
245/2016 z 3. 10. 2016
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2016

MENU