Akademický rok 2003/04

65/2004 z 25. 06. 2004
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2004/2005
64/2004 z 04. 06. 2004
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr akademického roku 2004/2005
63/2004 z 02. 06. 2004
Uplatňování Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologickou fakultou pro ak. rok 2004/2005
62/2004 z 19. 05. 2004
Organizace praxí studentů TF JU v akademickém roce 2004/2005
61/2004 z 20. 01. 2004
Financování badatelské práce studentů Teologické fakulty JU
60/2004 z 16. 01. 2004
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2003/2004
59/2004 z 16. 01. 2004
Zkoušky z klasických jazyků v doktorských studijních oborech
58/2004 z 16. 01. 2004
Zkoušky z cizích jazyků v doktorských studijních oborech
57/2004 z 07. 01. 2004
Opatření děkana k přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů na TF JU v ak. roce 2003/2004
56/2003 z 04. 12. 2003
Opatření děkana ke zpracování diplomových a bakalářských prací na TF JU
55/2003 z 04. 12. 2003
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2003/2004
54/2003 z 14. 11. 2003
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2004/2005
53/2003 z 10. 10. 2003
Vyhlášení děkanského volna pro zimní semestr 2003/2004

MENU