Akademický rok 2009/10

170/2010 z 22. 10. 2010
Opatření děkana k zajištění inventarizace na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v r. 2010
169/2010 z 10. 09. 2010
Opatření děkana pro dlouhodobé studijní programy celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
168/2010 z 26. 05. 2010
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro ak. rok 2010/2011
167/2010 z 21. 05. 2010
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr ak. roku 2010/2011
166/2010 z 04. 05. 2010
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
165/2010 z 04. 05. 2010
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícícm magisterském studiu v ak. roce 2010/11
164/2010 z 04. 05. 2010
Opatření děkana o stanovení poplatků sopjených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2010/11
163/2010 z 09. 04. 2010
Opatření děkana TF JU, kterým se vydává Řád rigorózního řízení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
162/2009 z 17. 12. 2009
Opatření děkana TF JU k realizaci doplňkové činnosti na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
161/2009 z 14. 12. 2009
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2009/2010
160/209 z 14. 12. 2009
Doplněk k opatření č. 149/2009 o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2009/2010
159/2009 z 02. 12. 2009
Přiznání a výplatní termíny prospěchového stipendia na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2009/2010
158/2009 z 02. 12. 2009
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2009/2010
157/2009 z 12. 11. 2009
Organizace státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích
156/2009 z 11. 11. 2009
Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2010/11 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
155/2009 z 14. 10. 2009
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2009
154/2009 z 01. 09. 2009
Opatření děkana č. 154, kterým se vydává Řád habilitačního řízení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MENU