Akademický rok 2008/09

153/2009 z 5. 8. 2009
Opatření děkana pro dlouhodobé studijní programy celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na akademický rok 2009/2010
152/2009 z 29. 6. 2009
Uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
151/2009 z 28. 5. 2009
Opatření děkana TF JU ke znění imatrikulačního slibu a promočního slibu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
150/2009 z 28. 5. 2009
Opatření děkana ke stanovování osobních příplatků pro zaměstnance
149/2009 z 18. 5. 2009
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2009/2010
148/2009 z 18. 5. 2009
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU
147/2009 z 23. 4. 2009
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr akademického roku 2009/2010
146/2009 z 16. 4. 2009
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budjěovicích pro akademický rok 2009/10
145/2009 z 24. 3. 2009
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2009/2010
144/2008 z 3. 12. 2008
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2008/09
143/2008 z 3. 12. 2008
Studentská vědecká a odborná činnost
142/2008 z 3. 12. 2008
O práci ediční rady Teologické fakulty
141/2008 z 26. 11. 2008
O přiznání a výplatních termínech prospěchového stipendia Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2008/09
140/2008 z 12. 11. 2008
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2009/10 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
139/2008 z 31. 10. 2008
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2008
138/2008 z 31. 10. 2008
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2008/2009
137/2008 z 31. 10. 2008
Ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU v akademickém roce 2008/09

MENU