Akademický rok 2005/06

99/2006 z 12. 06. 2006
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr ak. roku 2006/2007
98/2006 z 23. 05. 2006
Uplatňování stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích teologickou fakultou pro ak. rok 2006/07
97/2006 z 17. 05. 2006
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem pro ak. rok 2006/07
96/2006 z 17. 05. 2006
Opatření děkana ke studiu v rámci programu Socrates/Erasmus pro studenty TF JU
94/2006 z 17. 05. 2006
Uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
93/2006 z 21. 04. 2006
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních oborech Teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a etika, Učitelství náboženství a etiky, Humanistika uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2006/2007
92/2006 z 16. 02. 2006
Opatření děkana TF o přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2006/2007: elektronická přihláška
91/2006 z 13. 02. 2006
Opatření děkana k přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů
90/2005 z 16. 12. 2005
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2005/2006
89/2005 z 02. 12. 2005
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek u bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2005/2006
88/2005 z 02. 12. 2005
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU
87/2005 z 30. 11. 2005
Financování badatelské práce studentů Teologické fakulty JU v magisterských a doktorských studijních programech
86/2005 z 30. 11. 2005
Opatření děkana ke studiu jazyků a k závěrečné zkoušce z cizího jazyka pro obor humanistika
85/2005 z 22. 11. 2005
Organizace a podmínky souběžného studia na TF JU
84/2005 z 27. 10. 2005
Studentská vědecká a odborná činnost
83/2005 z 05. 10. 2005
Opatření děkana k uplatňování dodatku pracovního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod č. R-38 ze dne 09. 09. 2005
82/2005 z 05. 10. 2005
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2006/07
81/2005 z 15. 09. 2005
Podmínky přijímacího řízení pro ak. r. 2005/06
80/2005 z 02. 09. 2005
Opatření děkana o stanovení výše poplatků za nenárokové administrativní úkony

MENU