Akademický rok 2015/16

244/2016 z 14. 7. 2016
Opatření děkana o zkouškách z cizích jazyků v doktorských studijních oborech
243/2016 z 14. 11. 2018 - dodatek č. 1
Dodatek k opatření děkana č. 243/2016 o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
243/2016 z 23. 6. 2016
Opatření děkana o stanovení výše úhrad za nenárokové administrativní úkony (nadstandardní služby)
242/2016 z 25. 5. 2016
Organizace zápisu na zimní a letní semestr akademického roku 2016/17
241/2016 - dodatek č. 1 z 2. 8. 2016
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro akademický rok 2016/17 (doplňující přijímací řízení)
241/2016 z 31. 3. 2016
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro akademický rok 2016/17 (doplňující přijímací řízení)
240/2015 z 18. 11. 2015
Opatření děkana k organizaci celoživotního vzdělávání na TF JU
239/2015 z 13. 11. 2015
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů
238/2015 z 20. 10. 2015
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2016/17 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
237/2015 z 2. 12. 2015 - dodatek č. 1
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 237/2015 k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015
237/2015 z 30. 9. 2015
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2015

MENU