Akademický rok 2002/03

52/2003 z 25. 06. 2003
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2003/2004
50/2003 z 07. 05. 2003
Uplatňování Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologickou fakultou pro ak. rok 2003/2004
49/2003 z 02. 05. 2003
Uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
48/2003 z 02. 05. 2003
Organizace a podmínky souběžného studia na TF JU
47/2003 z 02. 05. 2003
Organizace praxí studentů TF JU v ak. roce 2003/2004
46/2003 z 27. 03. 2003
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Humanitní studia obor Humanistika uskutečňovaném na Teologické fakultě JU pro ak. rok 2003/2004
45/2003 z 20. 03. 2003
Zřízení a práce Ediční rady fakulty a Redakční rady časopisu Teologické studie
44/2003 z 25. 01. 2003
Poskytování stipendií pro studenty doktorského studijního programu v rozpočtovém roce 2003
43/2003 z 14. 01. 2003
Opatření děkana k zápisu a organizaci výuky na TF JU v Českých Budějovicích
42/2003 z 07. 01. 2003
Uplatňování pracovního řádu Jihočeské univerzity v podmínkách Teologické fakulty JU
41/2002 z 12. 11. 2002
Studentská vědecká a odborná činnost
40/2002 z 28. 10. 2002
Opatření děkana k organizaci praxí studentů TF JU v ak. roce 2002/2003
39/2002 z 28. 10. 2002
Uplatňování Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologickou fakultou pro ak. rok 2002/2003
38/2002 z 22. 10. 2002
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích v ak. roce 2003/2004
37/2002 z 21. 10. 2002
Opatření děkana ke studiu v rámci programu Erasmus pro studenty TF JU
36/2002 z 16. 10. 2002
Opatření děkana pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů na TF JU v ak. roce 2002/2003
35/2002 z 16. 10. 2002
Opatření děkana ke zpracování diplomových a bakalářských prací na TF JU v ak. roce 2002/2003

MENU