Akademický rok 2004/05

79/2005 z 08. 06. 2005
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr ak. roku 2005/2006
78/2005 z 25. 05. 2005
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem pro ak. rok 2005/2006
77/2005 z 25. 05. 2005
Uplatňování Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologickou fakultou pro ak. rok 2005/2006
76/2005 z 05. 05. 2005
Organizace praxí studentů TF JU v ak. roce 2005/2006
75/2005 z 14. 04. 2005
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních oborech teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a etika, Učitelství náboženství a etiky uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2005/2006
74/2005 z 21. 01. 2005
Opatření děkana k přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů na TF JU v ak. roce 2005/2006
72/2005 z 06. 01. 2005
Organizace zápisu na letní semestr ak. roku 2004/2005
71/2005 z 6. 01. 2005
Opatření děkana k přestupům na TF JU
70/2004 z 26. 11. 2004
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU
70/2004 z 26. 11. 2004 - dodatek
Dodatek k opatření děkana TF JU ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU č. 70 ze dne 26. 11. 2004
69/2004 z 26. 11. 2004
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek u bakalářského a magisterského studia v ak. roce 2004/2005
68/2004 z 12. 11. 2004
Opatření děkana o práci redakční rady časopisu Teologické studie a ediční rady Teologické fakulty
67/2004 z 27. 10. 2004
Opatření děkana ke studiu jazyků a k závěrečné zkoušce z cizího jazyka pro obor Humanistika
66/2004 z 14. 10. 2004
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2005/2006

MENU