Akademický rok 2007/08

127/2008 z 24. 1. 2008
Průběh státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích
136/2008 z 3. 6. 2008
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2008/09
134/2008 z 23. 5. 2008
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr akademického roku 2008/2009
133/2008 z 22. 5. 2008
Uznávání zápočtů a zkoušek na TF JU v Českých Budějovicích
132/2008 z 13. 5. 2008
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2008/09 - dodatek pro bakalářský studijní obor Pedagogika volného času v kombinované formě studia
131/2008 z 22. 4. 2008
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2008/09
130/2008 z 2. 4. 2008
Financování badatelské práce studentů Teologické fakulty JU v magisterských a doktorských studijních programech
129/2008 z 1. 2. 2008
K přijetí do navazujících magisterských studijních programů pro absolventy bakalářských studijních programů Teologické fakulty JU, kteří ukončí své studium v akademickém roce 2007/08
128/2008 z 30. 1. 2008
Uplatňování stipendijního řádu JU v Českých Budějovicích Teologickou fakultou v oblasti prospěchového stipendia na akademický rok 2008/09
126/2007 z 12. 12. 2007
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2007/2008
125/2007 z 6. 12. 2007
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2008/09 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech - dodatek pro dvouoborové studium
124/2007 z 6. 12. 2007
Opatření děkana ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
123/2007 z 27. 11. 2007
O přiznání a výplatních termínech prospěchového stipendia Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2007/08
122/2007 z 22. 11. 2007
O práci Ediční rady Teologické fakulty
121/2007 z 22. 11. 2007
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2007/2008
120/2007 z 5. 11. 2007
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU v akademickém roce 2007/08
119/2007 z 30. 10. 2007
Opatření děkana k zajištění inventarizace na Teologické fakultě JU v r. 2007
118/2007 z 26. 10. 2007
Opatření děkana k zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách TF JU
117/2007 z 5. 10. 2007
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2008/09 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

MENU