Akademický rok 2011/12

181/2011 z 06. 09. 2011
Opatření děkana o ediční činnosti Teologické fakulty JU
181/2011 - žádost
182/2011 z 30. 09. 2011
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2011
183/2011 z 10. 10. 2011
Opatření děkana ke stanovení pracovní doby a její evidence na TF JU
184/2011 z 14. 11. 2011
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2012/13 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
185/2011 z 22. 11. 2011
Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2011/2012
186/2011 z 05. 12. 2011
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů v ak. roce 2011/12
187/2011 z 07. 12. 2011
Organizace zápisu na letní semestr ak. roku 2011/12
188/2011 z 07. 12. 2011
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu na TF JU
189/2011 z 13. 12. 2011
O přiznání a výplatních termínech prospěchového stipendia Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích v ak. roce 2011/12
190/2012 z 30. 01. 2012
Opatření děkana ke zpracování bakalářských a diplomových prací na TF JU
191/2012 z 09. 02. 2012
Aktualizace podmínek pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2012/12 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
192/2012 z 01. 03. 2012
Aktualizace podmínek pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2012/13 v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
193/2012 z 11. 04. 2012
Spisový řád TF JU
193/2012 - příloha 1 - aktualizováno
193/2012 - příloha 2
193/2012 - příloha 2
193/2012 - příloha 4
194/2012 z 09. 05. 2012
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na TF JU v ČB pro ak. rok 2012/13
195/2012 z 31. 05. 2012
Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr ak. roku 2012/13
196/2012 z 01. 08. 2012
Opatření děkana o nakládání s prostředky na rozvoj výzkumné organizace

MENU