75/2005 z 14. 04. 2005

Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních oborech teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a etika, Učitelství náboženství a etiky uskutečňovaných na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro ak. rok 2005/2006

application/pdf sb_75.pdf — 304 KB

MENU