223/2014 - z 15.10. 2014

Opatření děkana k podmínkám pro přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/2016 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

binary/octet-stream 223-2015_opatreni_dekana.pdf — 272 KB

MENU